Koncert charytatywny, zaangażowanie szkolnych kół Caritas, liczone w tonach dary rzeczowe, w tym leki i środki opatrunkowe, oraz wiele otwartych dla uchodźców drzwi domów prywatnych i instytucji kościelnych, to kilka przykładów pomocy dla Ukrainy ze strony diecezji włocławskiej.

W parafii św. Doroty w Licheniu powołany został Parafialny Zespół Pomocy Uchodźcom; wybrano również zarząd koordynujący jego działalność. Na chwilę obecną na terenie parafii przebywa ok. 100 uchodźców. Przygotowanych zostało ok. 170 miejsc:

  • Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej (w Domu Pielgrzyma Nazaret jest przygotowanych 60 miejsc dla uchodźców z Ukrainy)
  • w domu parafialnym są przygotowane miejsca dla 4 osób
  • 60 osób przyjęli licheńscy parafianie.

Na terenie parafii działają 4 punkty zbierające i wydające uchodźcom żywność, środki czystości, lekarstwa i ubrania:

  • Licheń Stary w Sali Koła Gospodyń Wiejskich
  • Grąblin w sali OSP
  • Izabelin w sali OSP
  • Helenów w sali OSP

W pomoc uchodźcom zaangażowała się Zduńska Wola. Owocem spotkania ks. Andrzeja Jaworskiego, reprezentującego Caritas Parafii św. Pawła Apostoła, z prezydentem miasta oraz starostą powiatu zduńskowolskiego było powołanie wspólnego sztabu koordynującego pomoc dla Ukrainy, szczególnie dla Kołomyi, miasta partnerskiego Zduńskiej Woli. Do zespołu dołączył Hufiec ZHP oraz pozostałe zduńskowolskie parafie. Informacje o rozpoczętej akcji zostały przekazywane m.in. przez media lokalne.

W ramach akcji „Solidarni z Ukrainą” zorganizowano zbiórkę rzeczową oraz finansową dla wspominanego ukraińskiego miasta.

Magazyny zorganizowano w trzech punktach miasta:

  • parafia św. Pawła Apostoła (ul. Zielona 49A);
  • Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (ul. Dolna 41);
  • Inkubator Inicjatyw Społecznych (ul. Łaska 38).

Centralny magazyn, ze względu na możliwości logistyczne, znalazł się w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Pomoc finansowa jest kierowana także na konto Caritas Parafii św. Pawła, z dopiskiem Ukraina – Kołomyja. Numer konta 53 1240 3305 1111 0010 5129 5463.

Do tej pory zebrano kilkanaście ton darów. Zapotrzebowanie na konkretne rzeczy dla Ukrainy jest na bieżąco konsultowane z przedstawicielami Kołomyi, dokąd dotarły już trzy transporty z darami. Ponadto jeden transport, tir wypełniony żywnością, ubraniami, środkami czystości został przekazany do magazynu centralnego wojewody łódzkiego.

W ostatnich dniach skierowano apel o zgłaszanie gotowości przyjęcia uchodźców do swoich domów; została stworzona baza danych. 4 marca miało miejsce kolejne spotkanie Caritas-Miasto-Powiat, podczas którego ustalono dalsze działania. Podjęto wtedy decyzje, że punkty przyjmowania darów pozostaną w dwóch punktach: w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym (ul. Dolna 41) oraz Inkubatorze Inicjatyw Społecznych (ul. Łaska 38), które działają do poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-20.30. Natomiast magazyn Caritas Parafii św. Pawła przekształcony zostanie w punkt wydawania żywności uchodźcom zakwaterowanym u mieszkańców Zduńskiej Woli. Punkt czynny jest codziennie, w godz. 10.00-12.00 i 16.00-18.00.

Nieustająco przyjmowane są dary w magazynie Caritas Diecezji Włocławskiej. Rzeczy dla uchodźców przekazywane są przez osoby indywidualne, parafie oraz szkoły, które na swoim terenie także prowadzą zbiórki. Jak relacjonuje ks. Jacek Kędzierski, dyrektor włocławskiej Caritas, „w najbliższych dniach kilkanaście kartonów z lekami oraz materiałami opatrunkowymi trafi na Ukrainę, do tamtejszych lekarzy. Część darów zostanie wykorzystana dla uchodźców, którzy będą przebywać w naszej diecezji. Ponadto przygotowane zostały «pakiety startowe» dla uchodźców, w których znajdą się podstawowe produkty żywnościowe oraz chemiczne”. Dary można odbierać w godzinach pracy biura Caritas. Ponadto instytucja jest gotowa na przyjęcie ok. 70 uchodźców.

W pomoc dla Ukrainy zaangażowały się także szkolne koła Caritas, m.in. w szkole podstawowej w Kunach i Lubrańcu. Zebrana w tym ostatnim kwota 3 tys. zł. została przekazana na adaptację budynku Domu Pielgrzyma w Ostrowąsie, gdzie mają zamieszkać dzieci z Ukrainy. Ponadto, 13 marca, w Domu Kultury w Lubrańcu odbędzie się koncert charytatywny, podczas którego będą zbierane ofiary, słodycze i ubrania dla ukraińskich dzieci.

Koncert charytatywny „Długosz i Teatr Impresaryjny dla Ukrainy”, miał miejsce 7 marca w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. organizatorkami wydarzenia były Aneta Wąsik i Paulina Stężewska z Zeszpołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, przy współudziale Moniki Budzeniusz, dyrektor Teatru.

Na scenie wystąpili uczniowie „Długosza”, przygotowani przez Tomasza Centkowskiego, nauczyciela muzyki. Gwiazdą wieczoru był zespół „Infected”, w którym wiodącą rolę pełni Marcel Maniewski, absolwent ZSK.

Zasiadający na widownie rodzice, uczniowie, dyrekcja i przyjaciele szkoły mogli usłyszeli utwory znanych polskich gwiazd estrady, jak Violetta Villas czy Zbigniew Wodecki. Nie zabrakło także autorskich piosenek.

Na zakończenie głos zabrał dyrektor szkoły ks. Jacek Kędzierski, który podziękował za pomysł i zorganizowanie koncertu oraz pokreślił szczególne znaczenie solidarności, pamięci i modlitwy z narodem ukraińskim.

Zebrane przed koncertem pieniądze zostały przekazane na pomoc Ukrainie.

Nie ustaje też modlitwa o zaprzestanie działań wojennych na Ukrainie. W wielu kościołach i kaplicach trwają adoracje Najświętszego Sakramentu, sprawowane są Msze Święte z czynnym udziałem Ukraińców. Różaniec w intencji pokoju zorganizowali i poprowadzili na Placu Wolności w Koninie Wojownicy Maryi.

Diecezja Włocławska

Fot. diecezja.wloclawek.pl