21 kwietnia 2024 r. w Kościele katolickim przeżywać będziemy Niedzielę Dobrego Pasterza. Jest to dzień szczególnej modlitwy i troski o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego. To również święto patronalne Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła i okazja do wsparcia powołań misyjnych. 

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła – jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – w centrum stawia wsparcie dla powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych.

W jaki sposób PDPA wspiera powołania?

Papieskie Dzieła Misyjne na świecie sprawują opiekę nad 1100 terenami misyjnymi, gdzie znajduje się ponad 600 seminariów misyjnych, 80 tys. kleryków oraz 2500 wykładowców i opiekunów formacji.

Realizowana jest pomoc zwyczajna, fundusz przekazywany jest na codzienne funkcjonowanie seminariów (żywność, energia, woda, książki, ubrania, modlitewniki), ale też współfinansowane są projekty specjalne (rozbudowa budynków, kaplic, zakup terenu pod nowe inwestycje, dofinansowanie rowerów, którymi przemieszczają się klerycy na wykłady czy do pomocy duszpasterskiej). Poszczególne seminaria na terytoriach misyjnych mogą też przedstawiać konkretne, pojedyncze projekty remontowe, edukacyjne lub inne, które wspiera fundusz PDPA. Z sekretariatu krajowego PDPA w Polsce rokrocznie, od wielu już lat, na pomoc seminariom misyjnym przekazywana jest kwota około 80 tys. USD.

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła wspiera również studia specjalistyczne z zakresu teologii, jakie seminarzyści oraz młodzi księża z lokalnych Kościołów Azji oraz Afryki podejmują na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach sekcji anglofońskiej. Z jednej strony PDPA wspiera stypendystów finansowo, szczególnie ofiarowując pomoc w postaci intencji mszalnych. Z drugiej strony uczestniczy w dziele od strony formacyjnej, prowadząc wykłady z teologii duchowości i misji w ramach kursu dla formatorów „Formation of the formators” na UKSW. Dzięki temu seminarzyści i księża po ukończeniu studiów na UKSW wracają do swoich rodzimych Kościołów z dyplomem formatora. Mogą potem podjąć posługę wychowawcy lub ojca duchownego w seminarium, co stanowi wydajną pomoc dla lokalnego, z reguły młodego, Kościoła misyjnego, któremu brakuje jeszcze doświadczonych wychowawców i duszpasterzy powołań.

Projekty PDM wspierające fundusz PDPA:

– Adoptuj Misyjnych Seminarzystów (AdoMiS): https://missio.org.pl/adomis/

– Misyjny Bukiet: https://missio.org.pl/misyjny-bukiet/

Czym jest AdoMiS?

Akcję AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów, Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zapoczątkowały 1 października 2013 roku.

Jej celem jest wsparcie duchowe i materialne przyszłych kapłanów w krajach misyjnych. Inicjatywa to wyraz troski o powołania w tych krajach.

W akcję można włączyć się poprzez codzienną modlitwę za adoptowanych seminarzystów, a także jedną z form pomocy finansowej. Można to uczynić indywidualnie lub w grupie parafialnej, wspólnotowej czy koleżeńskiej.

Zebrane fundusze przeznaczone są przede wszystkim na utrzymanie seminariów w krajach misyjnych, w tym na budowę i remont budynków, zakup książek i wszelkiego rodzaju sprzętu i narzędzi pracy.

Program AdoMiS polega na wspieraniu całego seminarium. W skład seminarium wchodzą: klerycy, wychowawcy i ojcowie duchowni.

W ramach tegorocznej 11. edycji akcji AdoMiS na portalu www.misjomat.pl prowadzone są zbiórki na trzy misyjne seminaria, które PDM w Polsce wspierają na stałe:

– Wyższe Seminarium Duchowne św. Augustyna w Iquitos (Peru)

– Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne św. J.M. Vianneya w Moramandze (Madagaskar)

– Propedeutyczne Seminarium św. J.M. Vianneya w Chabua (Indie)

Czym jest Misyjny Bukiet?

Misyjny Bukiet to inicjatywa Papieskich Dzieł Misyjnych kierowana do szerokiego grona odbiorców: księży prymicjantów, sióstr zakonnych i zakonników składających śluby, nowożeńców i jubilatów, którzy proponują gościom, aby kwotę, którą mieli przeznaczyć na zakup kwiatów, przekazali na wsparcie misyjnych seminarzystów.

W dniu uroczystości przeznaczoną na kwiaty kwotę można włożyć do przygotowanej specjalnie na tę okazję koperty lub skarbonki.

Misyjny Bukiet stanowi wyraz wdzięczności świętujących za dar życia oraz powołania.

Inicjatywie towarzyszy modlitwa za seminarzystów, którzy w krajach misyjnych przygotowują się do kapłaństwa, za nowicjuszy i nowicjuszki.

W wielu krajach brakuje księży, w wielu kościołach Msza św. odprawiana jest raz do roku. Problemem często nie jest brak powołań, ale brak finansów na utrzymanie seminariów, w których mogą się kształcić przyszli kapłani.

Dlaczego zajmujemy się klerykami na misjach?

Dzieło św. Piotra Apostoła (obecnie jedno z Papieskich Dzieł Misyjnych) zostało założone w XIX w. przez francuską arystokratkę Joannę Bigard, która odkryła potrzebę wspierania rodzimych powołań w krajach misyjnych. Przeznaczając na ten cel swój majątek, rozpoczęła wówczas wielki projekt pomocy klerykom w Afryce i Indiach.

Papieskie Dzieła Misyjne

>>Materiały prasowe

Fot. materiały prasowe PDM

BRAK KOMENTARZY