W Centrum Apostolstwa Liturgicznego Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie 19 kwietnia 2024 r. odbyła się piąta już ogólnopolska sesja zorganizowana przez Zespół ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce, który działa przy Komisji Duchowieństwa KEP.

Tematem wspólnej refleksji podczas ogólnopolskiej sesji dotyczącej formacji duchowieństwa były przyczyny kryzysów księży w Polsce i porzucania stanu kapłańskiego. Celem tej refleksji było lepsze rozeznanie tego, jak można zapobiegać kryzysowym sytuacjom dzięki formacji kapłańskiej i wprowadzaniu zmian w życiu wspólnot kościelnych. Prelegentem, który wprowadził w debatę, był ks. dr Tomasz Pocałujko, pracownik Dykasterii ds. Duchowieństwa. Sesji przewodniczył bp Damian Bryl, biskup kaliski, a w gronie ponad 60 uczestników był bp Viktors Stulpins, przewodniczący Konferencji Episkopatu Łotwy.

Do udziału w sesjach organizowanych przez Zespół ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce zaproszeni są prezbiterzy z całej Polski, a zwłaszcza odpowiedzialni za stałą formację kapłańską w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych, pracownicy kurii diecezjalnych i instytutów formacji kapłańskiej, przedstawiciele wydziałów teologicznych oraz wychowawcy seminariów duchownych i domów zakonnych.

Pierwsze cztery sesje odbyły się w roku 2023. Omawiano tematy: „Tożsamość prezbitera”, „Kulturowy, społeczny i kościelny kontekst życia, posługi i formacji prezbiterów w Polsce”, „Koncepcja formacji stałej prezbiterów” oraz „Intelektualny, pastoralny i misyjny wymiar formacji prezbiterów”. Kolejna sesja odbędzie się w czwartek 20 czerwca br.

ks. Tomasz Trzaskawka, sekretarz Zespołu

Galeria zdjęć ze spotkania:

Spotkanie Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce, przy Komisji Duchowieństwa KEP (Warszawa, 19.04.2024 r.)

BRAK KOMENTARZY