Nowoczesna ekologia a nauczanie papieża Franciszka – konferencja w Sekretariacie Episkopatu

Temat dotyczący ekologii to nie jest temat nowy w nauczaniu Kościoła – mówił bp Artur Miziński, przybliżając treść konferencji „Nowoczesna energetyka i ekologia a nauczanie Papieża Franciszka – encyklika Laudato si", która trwa w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Zdaniem Sekretarza Generalnego Episkopatu encyklika Laudato Si’ ze względu na język i ukazanie Ziemi jako wspólnego domu ma szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców niż poprzednie dokumenty papieskie.

0
2109

Uczestnicy trwającego w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie spotkania rozmawiają m.in. o potrzebie większej wrażliwości ekologicznej oraz konieczności stworzenia nowoczesnej energetyki.

– Powinniśmy przyjąć, jako poważny obowiązek, by nowym pokoleniom przekazać Ziemię w takim stanie, aby i one mogły w niej godnie zamieszkać i ją uprawiać – te słowa Benedykta XVI przytoczył bp Artur Miziński podczas briefingu tuż przed konferencją na temat ekologii.

– Być katolikiem, to wieść życie ekologiczne. Stąd ta konferencja – byśmy się uwrażliwiali na problemy związane z ekologią  – podkreślał ks. prof. dr hab. Grzegorz Sokołowski z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

– Chcemy się zastanowić, w jaki sposób wskazówki wynikające z papieskiej encykliki można zaimplementować do polskich warunków. Zaprosiliśmy w tym celu ludzi nauki i polityki – wyjaśniał zaś Roman Trzaskalik, prezes Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res”.

W konferencji „Nowoczesna energetyka i ekologia a  nauczanie Papieża Franciszka – encyklika Laudato si” biorą udział m.in. przedstawiciele biznesu, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele ministerstwa środowiska i ministerstwa rozwoju, parlamentarzyści. Obecni są prezesi spółek energetycznych i przedstawiciele instytucji naukowych.

Celem spotkania jest refleksja nad tym, na ile treść ubiegłorocznej encykliki Ojca Świętego Franciszka jest inspiracją i na ile może inspirować praktyczne działania społeczno-ekonomiczne w szeroko pojętej ochronie środowiska. Uczestnicy konferencji starają się także odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób szerzej propagować idee zawarte w encyklice „Laudato Si’”.

Posłuchaj:

Bp Artur Miziński nt. konferencji pt. „Nowoczesna energetyka i ekologia a nauczanie Papieża Franciszka encyklika Laudato Si”

 

Ks. prof. dr hab. Grzegorz Sokołowski o encyklice Lautato Si’

 

 Roman Trzaskalik: świeccy a ekologia

 

energ2_epi

BRAK KOMENTARZY