Na stadionie 1 Maja w Lizbonie, gdzie odbywają się modlitwy, spotkania i koncerty dla Polaków działa stoisko powołaniowe zorganizowane przez Krajowe Centrum Powołań i Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań, której przewodniczącym jest bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. Powołań.

Przy stoisku można spotkać kapłanów, seminarzystów i siostry zakonne. Młodzi otrzymują przygotowane ulotki zachęcające do postawienia sobie pytań o powołanie do życia, do miłości, do udziału w życiu Bożym, czy wreszcie do świadectwa o Panu Bogu i pójściu za nim na drodze kapłańskiej czy zakonnej. Przygotowane ulotki odsyłają na stronę internetową www.powolani.pl gdzie można dowiedzieć się o aktualnej działalności duszpasterstwa powołań w Polsce, a przede wszystkim znaleźć dobre rady na temat rozeznawania powołania i posłuchać rozmów z osobami już realizującymi określone drogi powołań.

Organizacją tej inicjatywy zajął się Ks. Michał Pabiańczyk, ojciec duchowny z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie, któremu pomagają seminarzyści z Polski.

Ważną rolę podczas ŚDM pełnią także siostry zakonne, które towarzyszą młodym i dają świadectwo swojego powołania.

Są czytelnym znakiem życia dla Jezusa i radości z poświęcenia życia Panu Bogu i ludziom. Tak jak uczestnicy ŚDM mieszkają z młodymi w szkołach, na salach gimnastycznych czy halach targowych. Wędrują po ulicach Lizbony na centralne uroczystości i na katechezy.

Ich modlitwa i trud są też ważnym wkładem do ukazania piękna Kościoła, różnorodności powołań i obecności kobiet w jego misji ewangelizacyjnej. Z Polski do Lizbony przyjechało ponad 100 sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń i zakonów.

„Siostry zakonne przypominają mi Maryję, która idzie w drogę, żeby zanieść ludziom Jezusa. Kiedy są obok nas to czuję, jakby Maryja była w nich i z nami. Jakby przypominała, że i my nie możemy się bać takiego radykalnego świadectwa” – wyznała jedna z młodych uczestniczek katechezy dla Polaków w parku Olivais Sul w Lizbonie, gdzie obecnych było kilkadziesiąt sióstr zakonnych z Polski. Siostry zakonne wspierają też działalność powołaniową na ŚDM.

www.powolani.pl/ BP KEP

Foto: www.powolani.pl