O wiarę i trzeźwość ojców

07-02-2013

Szczególnej modlitwie za ojców, aby byli wzorem silnej wiary i radosnej trzeźwości będzie poświęcony Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Rozpoczyna się on w ostatnią niedzielę karnawału, 10 lutego.

1613

– Dzisiaj potrzeba nam wielkiej mobilizacji rodzin w dziedzinie troski o trzeźwość – podkreśla bp Tadeusz Bronakowski. Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości wskazuje, że skala problemu jest przerażająca. – Uzależnionych jest ponad milion Polaków, niemal cztery miliony piją ryzykownie, szkodliwie, dwa miliony polskich dzieci żyje w rodzinie z problemem alkoholowym – wylicza.

Od ubiegłego roku pracy duszpasterzy Apostolstwa Trzeźwości towarzyszy hasło: „Rodzina szkołą trzeźwości”. W tym roku podkreślana jest wielka rola ojca w rodzinie. – Budowanie dobrej rodziny i wychowywanie dzieci nie jest możliwe, gdy brakuje trzeźwości. Dlatego też jednym z podstawowych obowiązków ojca jest troska o trzeźwość własną, ale też trzeźwość żony i dzieci – zaznacza  bp Bronakowski. Jak wyjaśnia, ta troska realizuje się przede wszystkim na drodze osobistego świadectwa. – Dzieci powinny od najmłodszych lat widzieć pozytywną postawę ojców wobec alkoholu. Wówczas łatwiej będzie im budować własną odpowiedzialność i wolność – mówi przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, wyjaśniając hasło tegorocznej pracy duszpasterskiej: „Ojciec – świadek wiary i trzeźwości”.

Biskup Bronakowski zaznacza, że polskie rodziny, polskie społeczeństwo, potrzebują dzisiaj trzeźwych ojców, ale potrzebują także trzeźwych ojców duchownych. Stąd apel: –  Kapłani powinni z ojcowską miłością zaangażować się w ochronę trzeźwości polskich rodzin. Rodzina potrzebuje wsparcia. Potrzebuje tego wsparcia zwłaszcza rodzina narażona na tak wiele niebezpieczeństw, rodzina coraz częściej pozostawiona bez opieki i wsparcia państwa, rodzina atakowana przez współczesnych manipulatorów i ideologów  – mówi bp Bronakowski.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się niedzielą przed Popielcem, w ostatni weekend karnawału. Jest to nawiązanie do chrześcijańskiej tradycji, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. – W Roku Wiary musimy podkreślić, że nadużywanie alkoholu bardzo często prowadzi do osłabiania, a nawet utraty wiary. Wiąże się niejednokrotnie z trwaniem w grzechu oraz zanikiem więzi z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Alkohol jest więc zagrożeniem dla życia wiecznego – zaznacza bp Bronakowski.

Tydzień Modlitw trwać będzie do soboty 16 lutego. – Troska o trzeźwość to obowiązek każdego z nas – przypomina bp Tadeusz Bronakowski i zachęca do włączenia się w Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Zobacz także:
www.duszpasterstwotrzezwosci.pl