Obchody 25-lecia reformy administracyjnej Kościoła w diecezjach

0
3641

Cały Kościół w Polsce 25 marca świętuje Jubileusz 25-lecia reorganizacji struktur administracyjnych. Papież Jan Paweł II na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” (Cały lud Twój w Polsce) z 25 marca 1992 r. ustanowił trzynaście nowych diecezji, a osiem dotychczasowych podniósł do rangi archidiecezji.

Nowo powstałe diecezje to: bielsko-żywiecka, elbląska, ełcka, gliwicka, kaliska, legnicka, łowicka, radomska, rzeszowska, sosnowiecka, toruńska, warszawsko-praska i zamojsko-lubaczowska.

W ramach obchodów 25-lecia powstania diecezji są celebrowane uroczyste Msze św., biskupi napisali okolicznościowe listy pasterskie do wiernych. Z tej okazji podjęto także w poszczególnych diecezjach szereg inicjatyw mających na celu upamiętnienie tego historycznego wydarzenia: konferencje tematyczne, synod, koncerty, wystawy, pokazy fotografii, wydanie okolicznościowych książek podsumowujących najważniejsze wydarzenia na przestrzeni 25 lat.

Oto wybrane inicjatywy w diecezjach, które powstały 25 marca 1992 r.

Diecezja bielsko-żywiecka

25 marca o godz. 11.00 w kościele katedralnym św. Mikołaja w Bielsku-Białej będzie celebrowana Msza św. pod przewodnictwem bp. Romana Pindla. Po Mszy św. odbędzie się koncert chóru w wykonaniu uczniów i nauczycieli Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej i Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej.

Diecezja elbląska

25 marca o godz. 12.00 – Msza św. w katedrze elbląskiej pw. św. Mikołaja. Zorganizowano także konferencję w Wyższym Seminarium Duchownym.pt. „Tradycja – struktury – ludzie”.

Diecezja ełcka

25 marca o godz. 9.00 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura SVD, homilię głosi abp Wojciech Ziemba, pierwszy biskup ełcki. Odbędzie się także sympozjum z okazji 25-lecia Diecezji Ełckiej – „W kalejdoskopie wyzwań duszpasterskich: parafia-rodzina-młodzież”.

W Piszu została zorganizowana wystawa „Zabytkowe szaty liturgiczne diecezji ełckiej”.

W późniejszym terminie: 24 kwietnia odbędą się uroczystości diecezjalne ku czci św. Wojciecha, współpatrona diecezji i patrona kościoła katedralnego. 8 czerwca – Msza św. jubileuszowa na Placu Jana Pawła II pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski i I Kongres Misyjny. W grudniu diecezja zawiezie w darze choinkę na plac św. Piotra.

Diecezja radomska

25 marca o godz. 11.00 – Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo. Z woli bp. Henryka Tomasika uroczystości połączone są z inauguracją wielkiej modlitwy adoracyjno-wynagradzającej pod nazwą „Jerycho Różańcowe”.

Diecezja gliwicka

25 marca o godz. 10.30 – Msza św. w gliwickiej katedrze pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca z homilią biskupa gliwickiego Jana Kopca. Na zakończenie Mszy św. bp Jan Kopiec ogłosi rozpoczęcie I Synodu Diecezji Gliwickiej.

Diecezja kaliska

Msza św. dziękczynna 25 marca o godz. 17.00 pod przewodnictwem bp. Stanisława Napierały, pierwszego biskupa kaliskiego. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 3 czerwca w przeddzień XX rocznicy pobytu Jana Pawła II w Kaliszu. Mszy św. o godz. 12.00. w Sanktuarium św. Józefa przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz.

Z okazji jubileuszu 25-lecia diecezji kaliskiej 19 marca 2017 r. bp Edward Janiak wydał dekret o ustanowieniu herbu diecezji kaliskiej.

Diecezja legnicka

25 marca o godz. 11.00 w Katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy będzie sprawowana Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego i Przewodniczącego KEP. 18 marca odbyło się Sympozjum Katechetyczne „Idźmy naprzód z nadzieją”. W późniejszym terminie w ramach Roku Jubileuszowego planowane są obchody XX rocznicy wizyty Jana Pawła II, Święto Młodych, koncert ewangelizacyjny.

 Diecezja toruńska

25 marca – Msza św. dziękczynna o godz. 11.00 pod przewodnictwem abp. Salvatore Pennacchio w katedrze świętych Janów. O godz. 16.00 w katedrze koncert Giaccomo Puccini – „Messa di Gloria”. Z okazji 25-lecia diecezji toruńskiej Muzeum Diecezjalne w Toruniu zorganizowało wystawę fotografii „Ad majorem Dei gloriam”.

 Diecezja łowicka

25 marca o godz. 18.00 – Msza św. w łowickiej katedrze. 24 marca została otwarta wystawa „Pamiątki XXV-lecia Diecezji Łowickiej” w Muzeum w Łowiczu.

 Diecezja rzeszowska

W 25. rocznicę utworzenia Diecezji Rzeszowskiej będzie sprawowana Msza św. w kościele farnym w Rzeszowie o godz. 16.00, a następnie odbędzie się koncert w Filharmonii Podkarpackiej o godz. 18.00. Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano na 10 czerwca 2017 r.

Diecezja sosnowiecka

25 marca o godz. 10.30 – Msza św. w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu inaugurująca obchody 25-lecia diecezji sosnowieckiej. Eucharystii przewodniczy bp Grzegorz Kaszak.

Diecezja warszawsko-praska

Centralne uroczystości mają miejsce 25 marca 2017 r. Dziękczynnej Mszy Świętej o godz. 11.00 w katedrze warszawsko-praskiej przewodniczy kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski.

Diecezja zamojsko-lubaczowska

Rok Jubileuszowy diecezja zamojsko-lubaczowska rozpocznie 25 marca Mszą św. o godz. 17.00 w katedrze zamojskiej. Uroczystości są połączone z rozpoczęciem peregrynacji krzyża św. Jana Pawła II. Z okazji 25-lecia diecezji zamojskiej wydany został Jubileuszowy Schematyzm Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej za lata 1992-2017.

***

Reorganizacja struktur administracyjnych Kościoła w Polsce w 1992 r. przyczyniła się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju duszpasterstwa w Polsce. Była ona wypełnieniem woli Ojca Świętego Jana Pawła II wynikającej z troski duszpasterskiej o katolików.

BP KEP

Zdjęcie ilustracyjne: Rocznik statystyczny, ISKK-GUS, Warszawa 2014

BRAK KOMENTARZY