W  Warszawie, w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, 5 i 6 września obradowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pracom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger. Podczas spotkania omówione zostały m.in. zagadnienia związane z tłumaczeniem na język polski Martyrologium rzymskiego oraz tłumaczeniem Listu apostolskiego papieża Franciszka Desiderio desideravi, poświęconego formacji liturgicznej Ludu Bożego.

Jak powiedział przewodniczący Komisji bp Piotr Greger, podczas obrad omówione zostały m.in. ostatnie zagadnienia związane z tłumaczeniem na język polski Martyrologium rzymskiego. W dalszym etapie procedowania tekst zostanie przesłany wszystkim biskupom polskim. Po naniesieniu zgłoszonych przez nich poprawek, zostanie poddany głosowaniu podczas najbliższego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (11-12 października 2022). Ostatnią fazą procesu będzie przesłanie tekstu do Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Po jego zatwierdzeniu, Martyrologium rzymskie zostanie opublikowane – po raz pierwszy – w języku polskim.

W dalszej części zebrania podjęto dyskusję nad tekstem Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wprowadzającego w życie przepisy kanonu 838 Kodeksu prawa kanonicznego. Poprzez Motu proprio papieża Franciszka Magnum Principium z dnia 3 września 2017 roku, zmieniono zasady dotyczące tłumaczenia, wydawania i dostosowania ksiąg liturgicznych. Po naniesionych poprawkach tekst zostanie ponownie rozesłany do członków i konsultorów komisji oraz ostatecznie zatwierdzony.

Komisja podczas wrześniowych obrad zajęła się też tekstem tłumaczenia Listu apostolskiego papieża Franciszka Desiderio desideravi, poświęconego formacji liturgicznej Ludu Bożego. „Ważny tekst, ogromnie ciekawy, zwracający uwagę na istotę natury liturgii“  – powiedział bp Greger. Jak dodał, członkowie Komisji byli zgodni, że jest to tekst, który musi być rozpowszechniony i przestudiowany nie tylko w seminariach na potrzeby  przyszłych kapłanów, ale również dla księży już posługujących. „Chcemy, by ten dokument zaistniał nie tylko w formie pisanej, ale by był obecny na biurku każdego duszpasterza, bo on naprawdę wiele rzeczy doprecyzowuje, wyjaśnia, i ci, którzy stawiają pytania, mogą tam znaleźć odpowiedź“ – podkreślił.

Podczas obrad Komisji podjęto również dyskusję nad aktualnymi zagadnieniami liturgicznymi, jak formacja stała diakonów stałych, postawa klęcząca w czasie Wyznania wiary w uroczystości: Narodzenia Pańskiego, Zwiastowania Pańskiego oraz czytania opisu Męki Pańskiej; kwestia wypowiadania imienia biskupa w kanonie Mszy świętej; kwestie związane z posługą i posłaniem katechisty, uwagi związane z wydawaniem kolejnych ksiąg liturgicznych; a także kwestie kalendarza liturgicznego w roku 2023.

Komisja kontynuowała także prace związane z tłumaczeniem formularzy mszalnych niedzieli Okresu Zwykłego (od 25 niedzieli).

Wrześniowe obrady tradycyjnie poprzedziły doroczne sympozjum liturgistów polskich, które rozpocznie się dziś, 6 września, w Popowie nad Bugiem w diecezji płockiej i potrwa do 8 września.

Kolejne zebranie Komisji zostało zaplanowane w dniach 7-8 listopada br. w Warszawie. Natomiast 9 i 10 listopada w Licheniu spotka się Podkomisja ds. Służby Liturgicznej.

KKBiDS/ BP KEP

Spotkanie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Warszawa, 5-6.09.2022

BRAK KOMENTARZY