Obradowała Komisja Maryjna

22-10-2018
0
1722

Przygotowanie vademecum  dotyczącego kultu maryjnego dla duszpasterzy było głównym przedmiotem obrad Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, które odbyły się w poniedziałek, 22 października, w siedzibie Kurii Częstochowskiej.

Vademecum dla duszpasterzy, dotyczące kultu maryjnego ma być pomocne przede wszystkim kustoszom sanktuariów maryjnych w Polsce – jak mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, jak dodaje, vademecum ma „ożywić kult maryjny i wzmocnić go na polskiej ziemi”.

„Komisja Maryjna planuje przygotować krótki dokument w formie poradnika, vademecum dla duszpasterzy dotyczące kultu maryjnego – wyjaśnia o. prof. Grzegorz Bartosik, franciszkanin, konsultor Komisji Maryjnej – W tej pierwszej wersji, która dzisiaj została przedstawiona, ten dokument miałby się składać z trzech części. Pierwsza część to niepokoje, problemy, jakie spotyka dzisiejszy człowiek, chociażby najważniejszy problem dotyczący zwłaszcza młodego pokolenia, że często nazywają sieć wirtualną swoim domem. To powoduje często izolację człowieka. I teraz pytanie – na ile kult maryjny może pozwolić odnaleźć drogę do Pana Boga także w sieci, czyli posługując się środkami elektronicznymi, żeby mówić o Panu Bogu i Matce Bożej. Druga część to są wskazania dotyczące kultu maryjnego – na co duszpasterze powinni kłaść nacisk. Wyszczególnionych zostało kilka dróg, przede wszystkim w liturgii, potem tzw. droga piękna, czyli formacja duszpasterzy – kapłanów, żeby byli przygotowani pod kątem mariologicznym, kultu Matki Bożej. Chodzi o to, by w naszych kościołach i naszym przepowiadaniu były piękne wizerunki Matki Bożej, żeby te wyobrażenia, obrazy, figury były jak najpiękniejsze, i przede wszystkim ukazywały piękno Maryi jako człowieka, zwłaszcza piękno Maryi jako wzoru dla kobiet”.

„Kolejna droga to droga doświadczenia – kontynuuje o. prof. Grzegorz Bartosik – Chcemy, patrząc na historię Polski, uczyć się kultu Matki Bożej, przede wszystkim kultu Matki Bożej Częstochowskiej, a także wpatrywać się w wyjątkowe postacie, które czczą Matkę Bożą, a więc kard. Wyszyński, Jan Paweł II, czy św. Maksymilian”.

„Droga miłości to droga, którą papież Benedykt wiąże z kultem ludowym, z pobożnością ludową. Ale na tej drodze każdy ma wyrażać miłość do Matki Bożej. I tutaj duszpasterze powinni jak najlepiej wykorzystywać sanktuaria, które mają być nie tylko miejscem modlitwy, ale także formacji” – dodaje ks. Bartosik.

Obradom przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski. „Najpierw dziękujemy Opatrzności Bożej, że Komisja Maryjna powróciła do Episkopatu, i funkcjonuje jest w ramach Komisji Duszpasterskiej, z którą współpracuje i wyznacza drogi” – podkreśla abp Wacław Depo. Zaznacza, że chociaż na ziemi polskiej mamy kilkaset sanktuariów maryjnych, to istnieje potrzeba zwiększenia kultu Maryjnego wpisanego w liturgię, potrzeba wyznaczenia dróg pracy, by kult Matki Bożej rozwijał się nie tylko w liturgii, modlitwie, ale też miał przełożenie na codzienne życie wiernych. „W vademecum są rzeczy, które są dogmatycznie zaadresowane do świadomości naszych wiernych, np. jeden z punktów mówi, że wspomnijmy każdej soboty, że to jest dzień szczególnie Maryjny, i poprzez już wybraną formę uczcijmy Ją nie tylko modlitwą różańca, czy Litanii Loretańskiej, ale konkretnym dobrym czynem na wzór Maryi” – wyjaśnia abp Depo.

Prace nad vademecum dotyczącym kultu maryjnego potrwają ok. roku.

Zwieńczeniem obrad Komisji Maryjnej była Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 12.00. Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Komisji. Koncelebrowali członkowie Komisji Maryjnej: bp Łukasz Buzun i bp Henryk Ciereszko.

Wszystkich zebranych witał o. Mariusz Tabulski, paulin, definitor generalny Zakonu, sekretarz Komisji Maryjnej Episkopatu. „Chcemy tu, na tym miejscu modlić się, prosić, by te nasze rozważania, nasz namysł wydał owoce. Chcemy w duchu Jana Pawła II, zawierzając się Matce Bożej, prosić Ją o pośrednictwo w naszych intencjach” – mówił o. Tabulski.

Spotkanie wpisało się w rozpoczynającą się dziś na Jasnej Górze Ogólnopolską Konferencję w 100. rocznicę odzyskania niepodległości pt.: „Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu”. Jednym z punktów Konferencji będzie także spotkanie kustoszów sanktuariów maryjnych z całej Polski, które rozpocznie się o godz. 15.00 w kaplicy Różańcowej.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es, dr

Za: www.jasnagora.com

BRAK KOMENTARZY