Kultura życia społecznego, zaangażowanie katolików w życie publiczne oraz aktywny udział w głosowaniach i wyborach samorządowych, krajowych i europejskich – były tematami posiedzenia Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, która zebrała się w Sekretariacie KEP w Warszawie 20 września br.

„Spotkaliśmy się, by porozmawiać o postawie obywatela, ale jednocześnie postawie katolika w czasie przed wyborami i w czasie wyborów. Próbowaliśmy wydobyć z katolickiej nauki społecznej to wszystko, co do tej pory Kościół na ten temat mówił” – podsumował obrady Rady ds. Społecznych KEP jej przewodniczący bp Marian Florczyk.

Podkreślił, że członkowie gremium zastanawiali się nad tym, jakie jest zaangażowanie obywateli w życie społeczno-polityczne i jakimi kryteriami kierują się oni przy wyborach. „Podjęliśmy temat dotyczący wyborów, ale szczególnie ukierunkowany na postawy zarówno tych, którzy będą wybierać, jak i tych, którzy mają być wybierani, którzy są na listach wyborczych” – powiedział.

 

Owocem spotkania Rady ds. Społecznych KEP jest też dokument przygotowany w formie vademecum. Ma on być pomocą dla katolików w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Następne spotkanie Rady zaplanowano na 27 listopada br.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst komunikatu po obradach:

20 września br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, którą tworzą: przewodniczący – bp Marian Florczyk; członkowie – bp Jacek Grzybowski, bp Andrzej Przybylski, bp Piotr Turzyński, bp Zbigniew Zieliński – sekretarz oraz konsultorzy: prof. Michał Gierycz, dr Milena Kindziuk, ks. prof. Henryk Skorowski SDB, Kamil Sulej, ks. dr Grzegorz Zieliński i ks. Marek Żejmo.

Po wspólnej modlitwie i powitaniu zebranych osób, bp Marian Florczyk dokonał wprowadzenia i przedstawienia zagadnień, które były przedmiotem obrad. Obok spraw związanych z tworzeniem nowego regulaminu Rady, w nawiązaniu do jej głównych celów i zadań, wskazano aktualne, najbardziej palące problemy społeczne, wśród których znalazł się temat kultury życia społecznego, zaangażowania katolików w życie publiczne czy aktywnego udziału w głosowaniach i wyborach (samorządowych, krajowych czy europejskich).

Podczas posiedzenia przyjęto ostateczną wersję opracowanego „Vademecum wyborczego katolika”. Intencją towarzyszącą opracowaniu tego kompendium było przypomnienie podstawowych zasad, jakimi powinien kierować się katolik w wyborach, które są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą.

Następne spotkanie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się 27 listopada br.

Warszawa, 20.09.2023 r.

Zobacz też:
Rada ds. Społecznych KEP

Spotkanie Rady ds. Społecznych KEP (Warszawa, 20.09.2023)

 

BRAK KOMENTARZY