Sytuacja szkolnictwa kościelnego i uniwersytetów katolickich w związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym była przedmiotem obrad Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Spotkała się ona pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego w piątek 9 listopada w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

 „Otwierają się przed nami nowe ramy działania, ale otwierają się w sposób obiecujący. Chociażby dlatego, że nauki teologiczne istnieją w ramach siatki wszystkich nauk określonych przez ustawę i odpowiednie rozporządzenia jako osobna dziedzina. To podkreśla wyjątkowość teologii, jej metodologię, jej źródła – odbiegające od innych nauk a z drugiej strony podkreślające, że jest nauką –  co jest niezwykle ważne w świetle różnych tendencji, także współcześnie występujących, które pragną doprowadzić do tego, że nie będzie się uznawało teologii jako nauki” – powiedział po zakończeniu obrad Rady Naukowej jej przewodniczący abp Marek Jędraszewski.

Jak zrelacjonował, podczas spotkania wykład na temat tożsamości i wartości teologii wygłosił ks. prof. Jerzy Szymik. Nawiązał on do perspektyw, które otwierają się w związku z nową ustawą, ale także do wyzwań współczesnej kultury. Odniósł się też do nauczania św. Jana Pawła II i kard. Josepha Ratzingera – Benedykta XVI na temat teologii, jej zadań i jej posłannictwa we współczesnym świecie i „szansy jaką teologia jako taka daje współczesnej kulturze, otwierając człowieka, także inne nauki na poszukiwanie obiektywnej prawdy”.

„Trzeci punkt, jaki stanął podczas obrad Rady Naukowej to zasygnalizowanie pewnych wyzwań czy nawet już trudności wynikających dla działalności Wydziałów Teologicznych w związku z nową ustawą o szkolnictwie. To były pierwsze głosy związane z tymi wyzwaniami” – powiedział abp Jędraszewski. Zapowiedział, że kolejne spotkanie dotyczące tej kwestii odbędzie się 22 maja 2019 roku we Wrocławiu. Spotkają się tam dziekani Wydziałów Teologicznych.

BP KEP

Fotogaleria:
Spotkanie Rady Naukowej KEP, Warszawa, 9.11.2018

BRAK KOMENTARZY