Prace nad uszczegółowieniem wydanego w czerwcu br. dokumentu nt. terapii uporczywej oraz przyjrzenie się aktualnej dyskusji o in vitro były głównymi tematami obrad Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych. Spotkaniu w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w piątek 9 listopada przewodniczył bp Józef Wróbel.

Jak zrelacjonował bp Józef Wróbel, podczas spotkania Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych omawiano aktualne kwestie bioetyczne. Biskup poinformował, że obecnie Zespół pracuje nad uszczegółowieniem wydanego w czerwcu br. dokumentu dotyczącego uporczywej terapii, szczególnie jeśli chodzi o konkretne przypadki, zwłaszcza w zakresie pediatrii. Zespół podjął też dyskusję na temat toczącej się obecnie debaty na temat ustawy dotyczącej kwestii in vitro. Gremium przygląda się temu zagadnieniu z punktu widzenia numeru 73 encykliki św. Jana Pawła II „Evangelium vitae”.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych jest głosem doradczym Konferencji Episkopatu Polski w zakresie kwestii bioetycznych. Do zakresu jego działań należą: monitorowanie procesów legislacyjnych i wyrażanie opinii Kościoła na tematy bioetyczne, głos w dyskusji w sferze publicznej na ten temat, np. w formie oświadczeń bądź konferencji prasowych; śledzenie procesu ratyfikacji konwencji bioetycznej Rady Europy.

Przewodniczącym Zespołu jest bp Józef Wróbel. W skład gremium wchodzą:

BP KEP

Na zdjęciu: bp Józef Wróbel/ fot. Episkopat.pl

 

BRAK KOMENTARZY