W dniach od 8 do 10 marca br. w Białogórze (Dom Rekolekcyjny diecezji pelplińskiej) odbyło się posiedzenie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterstwa polskich diecezji. Tematem posiedzenia były prace związane z tworzeniem programu duszpasterskiego na lata 2022/23 „Wierzę w Kościół Chrystusowy” oraz niektórych wyzwań duszpasterskich, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uchodźców, którzy od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę (24.02.2022 r.) szukają schronienia w naszym kraju.

Posiedzenie rozpoczęło się we wtorek, 8 marca br. o godz. 16.30. Biskup Opolski, Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, powitał uczestników posiedzenia oraz dokonał wprowadzenia w tematykę obrad. Pierwsze wystąpienie poświęcone celom i zadaniom wynikającym z tematyki programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy” wygłosił ks. Waldemar Musioł, sekretarz Komisji. Jako drugi głos zabrał ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor ISKK w Warszawie, który przybliżył zebranym problematykę wyzwań duszpasterskich dla Kościoła w Polsce w świetle badań socjologicznych. Następnie odbyła się dyskusja nad głównymi tezami obu wystąpień. Po kolacji uczestnicy posiedzenia zebrali się na Nieszporach połączonych z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Kolejny dzień posiedzenia (środa, 9 marca 2022 r.) rozpoczął się od wspólnej Jutrzni. W godzinach przedpołudniowych zebrani wysłuchali kolejnych trzech wykładów, które dotyczyły szerokiego kontekstu tworzonego programu duszpasterskiego. W pierwszym wykładzie ks. prof. dr hab. Tomasz Wielebski z UKSW w Warszawie podjął temat: „Synodalność wyzwaniem dla Kościoła w Polsce”, w którym przybliżył szanse duszpasterskie związane z trwającym obecnie Synodem. Drugie wystąpienie, którego autorem był ks. prof. dr hab. Przemysław Artemiuk z UKSW w Warszawie, dotyczyło „Braterstwa według papieża Franciszka”. Jako ostatni w tej serii głos zabrał ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski z UP JP II w Krakowie, który swoje wystąpienie zatytułował „Parafia wobec migrantów”. Po dyskusji nad wspomnianymi wystąpieniami uczestnicy posiedzenia odmówili brewiarzową Modlitwę południową.

W godzinach popołudniowych uczestnicy posiedzenia wyruszyli autokarem do miejsca męczeńskiej śmierci bł. Alicji Kotowskiej i Towarzyszy w Lasach Piaśnicy, a następnie udali się do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie, w którym uczestniczyli w Eucharystii.

W ostatnim dniu posiedzenia (czwartek, 10 marca br.) dyrektorzy wydziałów duszpasterstwa zebrali się na porannej Eucharystii. Pierwszym punktem kolejnej części roboczej było wystąpienie ks. dr. hab. Leszka Gęsiaka SJ, rzecznika KEP, pt.: „Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce a przekaz medialny”. Następnie uczestnicy podjęli dyskusję na temat projektu duszpasterskich wytycznych dotyczących wsparcia przybywających do naszego kraju uchodźców wojennych. Po omówieniu kilku aktualnych kwestii dotyczących sytuacji duszpasterskiej Kościoła w Polsce, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP dokonał podsumowania spotkania oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego zorganizowania.

Jak podkreślił bp Czaja po zakończeniu spotkania, najbardziej aktualnym tematem jest obecnie pomoc uchodźcom, którzy przybywają do Polski i to, jak w tej sytuacji ma się zachować każdy wierny. „Jeżeli jest to posługa miłości, to nie jest to tylko nasz obowiązek czy zadanie, ale to jest po prostu sposób życia i funkcjonowania Kościoła” – powiedział bp Czaja. Podkreślił, jak ważne jest to, żeby tych, którzy przybyli, włączyć we wspólnoty parafialne tak, aby cała wspólnota parafialna poczuła się odpowiedzialna. „Bardzo ważne będzie też rozeznanie, kogo dana wspólnota na parafii ma i jak tę pomoc okazywać, nie lekceważąc też potrzeby duchowej” – zaznaczył.

Ks. Krystian Piechaczek
Sekretariat Komisji Duszpasterstwa KEP