W czwartek 22 czerwca 2023 r. w Centrum Kultury „Dobre Miejsce” w Warszawie odbyła się trzecia już ogólnopolska sesja zorganizowana przez Zespół ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce, który działa przy Komisji Duchowieństwa KEP.

Tematem spotkania osób odpowiedzialnych za formację duchownych był kulturowy, społeczny i kościelny kontekst życia, posługi i formacji prezbiterów w Polsce. Zebrani poszukiwali m.in. odpowiedzi na pytania o to, jak poszczególne aspekty życia wpływają na księży oraz wypracowywali związane z tym postulaty dotyczące formacji kapłańskiej.

Konferencje wprowadzające do dyskusji na temat posługi i formacji prezbiterów w Polsce wygłosili: ks. prof. dr hab. Witold Kawecki CSsR, kierownik Katedry Komunikacji Kulturowej i Artystycznej Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prof. dr hab. Kaja Kaźmierska, kierownik Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Instytutu Socjologii oraz ks. dr Grzegorz Strzelczyk, adiunkt Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tychach.

Celem  sesji, jak i prac Zespołu, który je organizuje, jest wdrażanie nowych zasad formacji kapłańskiej, które obowiązują w Kościele w Polsce od 1 października 2021 r. i wypracowanie szczegółowych wskazań. „Ze względu na zakres zadań, Zespół prosi o szczególną modlitwę i szeroką współpracę” – apeluje sekretarz Zespołu ks. Tomasz Trzaskawka.

Do udziału w ogólnopolskich sesjach, podczas których podejmowane są kluczowe tematy dotyczące prezbiterów w Polsce, zaproszeni są zwłaszcza odpowiedzialni za stałą formację kapłańską w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych, pracownicy instytutów formacji kapłańskiej i kurii diecezjalnych, przedstawiciele wydziałów teologicznych, wychowawcy seminariów diecezjalnych i zakonnych oraz mistrzowie postulatu, nowicjatu i junioratu.

Pierwsza ogólnopolska sesja dla osób odpowiedzialnych za formację duchowieństwa odbyła się 16 lutego br.

ks. T. Trzaskawka, sekretarz Zespołu/ BP KEP

 

 

BRAK KOMENTARZY