Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 7051/16

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Wojciecha Ziemby z posługi arcybiskupa warmińskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
  2. Następcą na urzędzie arcybiskupa metropolity warmińskiego zostaje dotychczasowy koadiutor archidiecezji, ksiądz arcybiskup Józef Górzyński.

Warszawa, 15 października 2016 r.

ks. Mykhaylo Tkhorovskyy
Chargé d’Affaires a.i.

BRAK KOMENTARZY