Papież na zakończenie pierwszej sesji Synodu: Wzrastajmy w adoracji Boga i w służbie bliźniemu

0
282

Mszą św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka zakończyła się dziś pierwsza rzymska sesja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. „Dziękując wam, pragnę wyrazić życzenie dla nas wszystkich: abyśmy wzrastali w adoracji Boga i w służbie bliźniemu” – powiedział w homilii Papież.

„Dziękuję za wspólną drogę, za słuchanie i za dialog. Dziękując wam, pragnę wyrazić życzenie dla nas wszystkich: abyśmy wzrastali w adoracji Boga i w służbie bliźniemu. Niech Pan nam towarzyszy. I dalej, z radością!” – powiedział Ojciec Święty Franciszek podczas Eucharystii kończącej pierwszą rzymską sesję Synodu o synodalności, która trwała od 4 października br.

 W homilii Papież zwrócił uwagę na potrzebę adoracji oraz walki z wszelkim bałwochwalstwem. „Adoracja jest pierwszą odpowiedzią, jaką możemy dać na bezinteresowną i zadziwiającą miłość Boga” – mówił Franciszek. „Ci, którzy czczą Boga
odrzucają bożków, ponieważ podczas gdy Bóg wyzwala, to bożki zniewalają” – dodał. „Bądźmy czujni, abyśmy nie postawili w centrum samych siebie zamiast Niego. I powróćmy do adoracji” – zachęcał.

Ojciec Święty podkreślił też w homilii, jak ważna jest pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują: ofiarom wojny, migrantom, ubogim. „Jesteśmy wezwani do marzenia o takim Kościele: Kościele będącym sługą wszystkich, sługą najmniejszych. O Kościele, który nigdy nie domaga się „dobrego sprawowania”, ale przyjmuje, służy, miłuje. O Kościele otwartych drzwi, który jest portem miłosierdzia” – powiedział.

Nawiązując do obrad synodalnych, podkreślił: „Słuchaliśmy siebie nawzajem, a przede wszystkim, w różnorodności naszych historii i wrażliwości, słuchaliśmy Ducha Świętego. Dziś nie widzimy jeszcze pełnych owoców tego procesu, ale z dalekowzrocznością
możemy spojrzeć na horyzont, który otwiera się przed nami: Pan będzie nas prowadził i pomagał nam być Kościołem bardziej synodalnym i misyjnym, który wielbi Boga i służy kobietom i mężczyznom naszych czasów, wychodząc, aby nieść wszystkim pocieszającą radość Ewangelii”.

Podczas Eucharystii w Bazylice św. Piotra modlili się z Ojcem Świętym uczestnicy pierwszej rzymskiej sesji Synodu, wśród nich delegacja z Polski. Kościół w Polsce podczas Synodu reprezentowali: arcybiskupi Stanisław Gądecki, Adrian Galbas i Marek Jędraszewski. Ponadto z nominacji papieskiej w obradach wziął udział kard. Grzegorz Ryś. Jednym z pięciu świeckich reprezentantów Europy był prof. Aleksander Bańka.

Wczoraj w Watykanie został zaprezentowany dokument końcowy pierwszej rzymskiej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Tłumaczenie syntezy w języku polskim zostanie opublikowane wkrótce.

BP KEP

Zobacz też: Omówienie syntezy pierwszej rzymskiej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Fot. Vatican Media

BRAK KOMENTARZY