Papież wezwał ojców synodalnych do modlitwy o pokój w świecie

09-10-2015
0
1332

Do modlitwy w intencji pojednania i pokoju na Bliskim Wschodzie oraz innych regionach świata ogarniętych konfliktami zachęcił dziś rano papież Franciszek uczestników zgromadzenia Synodu Biskupów, rozpoczynając prace kongregacji generalnej Synodu.

Oto słowa Ojca Świętego w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy ojcowie synodalni, drodzy bracia i siostry!

Podejmując dziś rano prace kongregacji generalnej chciałbym zachęcić was do poświęcenia modlitwy przedpołudniowej w intencji pojednania i pokoju na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy boleśnie poruszeni i śledzimy z wielkim zaniepokojeniem wydarzenia w Syrii, w Iraku, w Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu, gdzie jesteśmy świadkami eskalacji przemocy wymierzonej w niewinne osoby cywilne i stale napędzającej wielki kryzys humanitarny. Wojna przynosi zniszczenie i mnoży cierpienia ludności. Nadzieja i postęp wypływają jedynie z decyzji na rzecz pokoju. Zjednoczmy się zatem w intensywnej i ufnej modlitwie do Pana, modlitwie, która pragnie być równocześnie wyrazem solidarności z obecnymi tutaj braćmi patriarchami i biskupami pochodzącymi z tych regionów, z ich kapłanami i wiernymi, a także tymi wszystkimi, którzy tam mieszkają.

Jednocześnie wraz z Synodem kieruję gorący apel do wspólnoty międzynarodowej, aby znalazła sposób skutecznej pomocy zainteresowanym stronom w poszerzeniu swoich horyzontów poza doraźne interesy i do wykorzystania instrumentów prawa międzynarodowego, dyplomacji w celu rozwiązania aktualnych konfliktów.

Pragnę także, abyśmy objęli naszą modlitwą również te obszary kontynentu afrykańskiego, które doświadczają podobnych sytuacji konfliktu. Niech za wszystkimi oręduje Maryja, Królowa Pokoju i kochająca Matka swoich dzieci.

BRAK KOMENTARZY