Podsumowanie 361. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

06-03-2013

Zakończyły się obrady Konferencji Episkopatu Polski. Głównymi zagadnieniami omawianymi podczas zebrania plenarnego były media w Kościele oraz dokument bioetyczny. W archikatedrze warszawskiej biskupi dziękowali za pontyfikat Benedykta XVI.

1583

Tradycyjnie wiosenne zebranie plenarne Episkopatu odbywało się z udziałem gości z zagranicznych Episkopatów. Kilku z biskupów wystąpiło z referatami. Biskup František Václav Lobkowicz z Czech mówił o kwestiach bioetycznych w ustawodawstwie swojego kraju, z kolei bp Hervé Giraud z Francji – o mediach w służbie Kościołowi we Francji. Wystąpienia te korelowały z problematyką poruszaną przez polskich biskupów.

Zebranie plenarne przyjęło dokument bioetyczny Episkopatu. Jak zastrzega abp Henryk Hoser, przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, dokument nie obejmuje całości tematyki bioetycznej. Składa się on z czterech rozdziałów: dwa pierwsze dotyczą poczęcia oraz dziecka w fazie prenatalnej, dwa następne odnoszą się do postaw: ludzi dobrej woli i polityków. Dokument ten, choć ma charakter pastoralny, odnosi się do aktualnie dyskutowanych problemów legislacyjnych. Zostanie opublikowany w okresie wielkanocnym.

O roli mediów i ich służbie Kościołowi mówili przedstawiciele Biura Prasowego Episkopatu, Katolickiej Agencji Informacyjnej, portalu „Opoka”, a także redakcji katolickich Polskiego Radia i TVP. Biskupi po raz kolejny podkreślili potrzebę obecności TV Trwam na multipleksie cyfrowym. „Oczekują tego miliony obywateli naszej Ojczyzny w imię wolności słowa w przekazie medialnym” – podkreślili w wydanym oświadczeniu.

Biskupi dokonali szeregu wyborów do gremiów Episkopatu, m.in. zatwierdzili kolejne kadencje bp Henryka Tomasika jako przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i bp Tadeusza Bronakowskiego jako przewodniczącego Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Wśród zagadnień pastoralnych, które były omawiane na zebraniu plenarnym, powróciły kwestie związane z duszpasterstwem polonijnym. O potrzebie personalnego wsparcia duszpasterstwa polonijnego oraz konieczności nowej ewangelizacji w środowiskach Polaków żyjących poza granicami kraju mówił bp Wiesław Lechowicz, przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą i delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Biskup Grzegorz Ryś przedstawił inicjatywy Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, którego pracom przewodniczy. Zapowiedział m.in. II Kongres Nowej Ewangelizacji pod hasłem „Obudzić olbrzyma – nowa ewangelizacja w parafii”.

Kardynał Kazimierz Nycz przedstawił Konferencji Episkopatu Polski szczegóły porozumienia kościelnej i rządowej Komisji Konkordatowej w sprawie zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem od podatku.  Episkopat zaaprobował wypracowany przez obie strony kompromis, który ustalił odpis z podatku w wysokości 0,5% na rzecz Kościoła.

W pierwszym dniu zebrania plenarnego biskupi dziękowali za pontyfikat Benedykta XVI i modlili się w intencji konklawe, które wyłoni jego następcę. – Patrząc na posługę Benedykta XVI, nie mamy wątpliwości, że motywem jego życia, treścią przepowiadania oraz podejmowanych decyzji była wiara i miłość do Chrystusa i Kościoła, któremu nieustannie przywracał „blask prawdy” – mówił w homilii przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik. Głównym celebransem był nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

W wydanym za zakończenie obrad komunikacie biskupi wyrazili swoje poparcie dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Jeden z nas”, która ma doprowadzić do całkowitego zaprzestania finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach.

361. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbyło się w dniach 5 i 6 marca 2013 r. w Warszawie pod przewodnictwem abp Józefa Michalika. W obradach brali udział także nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz kilkunastu biskupów-gości z Białorusi, Czech, Francji, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Zobacz także:
Komunikat z 361. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Telewizji Trwam