Akcja Katolicka może tętnić żywotnością, młodością i dynamizmem duszpasterskim, jeśli jej członkowie uwierzą, że można tej organizacji nadać kształt wymagany przez współczesne wymagania kulturowe, religijne i społeczne – takie przesłanie wybrzmiało podczas obchodów 25. rocznicy reaktywowania stowarzyszenia w Poznaniu. Uroczystościom przewodniczył abp Stanisław Gądecki.

„Akcja Katolicka to kręgosłup życia chrześcijańskiego, i to nie taki, który dba tylko o swoją własną doskonałość, co powinno być przymiotem każdego człowieka ochrzczonego, ale dba także o doskonałość całej wspólnoty Kościoła” – zauważył metropolita poznański.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaprosił do Poznania asystenta krajowego Akcji Katolickiej w Polsce bp. Mirosława Milewskiego oraz pierwszego w odrodzonej Polsce asystenta organizacji – bp. Piotra Jareckiego.

„Przed 25 laty, 24 czerwca, w uroczystość św. Jana Chrzciciela, została reaktywowana Akcja Katolicka w archidiecezji poznańskiej, stowarzyszenie, którego celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej osobistej i wspólnotowej, oraz organizowanie bezpośredniej współpracy świeckich z duchowieństwem w apostolskiej misji Kościoła” – mówił na początku uroczystości asystent kościelny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ks. kan. Roman Dworacki.

W homilii bp Piotr Jarecki nazwał Poznań kolebką Akcji Katolickiej w Polsce. „Tutaj właśnie we wrześniu 1929 r. Komisja Prawna Episkopatu postanowiła założyć główną centralę polskiej Akcji Katolickiej. W czerwcu 1930 r. otrzymała ona jednolity statut konstytucyjny dla całego kraju, który w listopadzie zatwierdził papież Pius XI. Także w listopadzie 1930 r. prymas August Hlond utworzył Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Bez Poznania niepodobna mówić o Akcji Katolickiej, niepodobna zrozumieć sensu jej istnienia i działania” – podkreślił bp Jarecki.

Nawiązując do tekstów biblijnych warszawski biskup pomocniczy zauważył, że bez świeckich nie ma apostolstwa. „Prawa i obowiązku apostołowania ludzie świeccy nie otrzymują od hierarchii, od Kościoła, otrzymują je od samego Chrystusa w momencie chrztu św. To jest dzisiaj może jedno z najważniejszych wyzwań – nawrócenie misyjne całego Kościoła, w którym większością są przecież ludzie świeccy. Akcja Katolicka powinna być w pierwszym rzędzie kuźnią dojrzałych apostolskich powołań świeckich” – mówił bp Jarecki.

Pierwszy asystent krajowy odrodzonej Akcji Katolickiej przywołał fragment Księgi Rodzaju, w którym Sara z niedowierzaniem uśmiechnęła się na obietnicę wydania syna. „Nieraz i Akcja Katolicka przeżywa podobną sytuację. Jeśli ktoś powiedziałby, że za rok Akcja Katolicka w Polsce będzie tętniła żywotnością, młodością i dynamizmem duszpasterskim, pewnie niejeden, nie tylko z jej członków, uśmiechnąłby się z niedowierzania, tak jak Sara. A potrzeba większego zawierzenia i zaufania Bożej łasce oraz współpracy z tą łaską nadając organizacji kształt wymagany przez współczesne wymagania kulturowe, religijne i społeczne?” – mówił bp Jarecki.

Przywołując wystąpienie papieża Franciszka do Międzynarodowego Kongresu Forum Akcji Katolickiej bp Jarecki przypomniał, że stowarzyszenie to misja, zakorzenienie w Kościele lokalnym, poczynając od parafii, organizacja „wychodząca” ku innym, rezygnująca z nadmiernej kontroli i programowania rezultatów. Zachęcał przy tym do organizowania struktur Akcji Katolickiej dla dzieci i do współpracy z duszpasterstwem młodzieży.

Obecny asystent krajowy Akcji Katolickiej w Polsce bp Mirosław Milewski na zakończenie uroczystości poświęcił różańce przeznaczone dla członków stowarzyszenia. W uroczystości wzięły udział prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej Urszula Furtak oraz prezes DIAK w Poznaniu Bogumiła Kania-Łącka.

KAI

Zdjęcie ilustracyjne: Twitter @ArchPoznan