W uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w Poznaniu kard. Pietro Parolin udzieli sakry biskupiej ks. Tomaszowi Grysie, nuncjuszowi apostolskiemu na Madagaskarze, współkonsekratorem będzie abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 

Papież Franciszek mianował 27 września 2022 r. ks. prałata Tomasza Grysę, kapłana Archidiecezji Poznańskiej, nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze i delegatem apostolskim na Komorach, z funkcjami delegata apostolskiego na Reunion, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa i przydzielając stolicę tytularną Rubikon (w latach 1992-2002 stolica tytularna abp. Stanisława Gądeckiego, wówczas biskupa pomocniczego w Gnieźnie).

Sakry nowemu biskupowi udzieli kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, współkonsekratorem będzie abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski. Sakra odbędzie się w katedrze poznańskiej w uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2022 r. o godz. 11.00. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi TVP Poznań i Telewizja TRWAM, Radio Emaus, a także kanał YouTube na profilu katedralnym. W uroczystości weźmie udział Poznański Chór Katedralny pod dyr. ks. Szymona Bajona.

Arcybiskup-nominat Tomasz Grysa urodził się w Poznaniu 16 października 1970 r. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1995 r. z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby i jest kapłanem archidiecezji poznańskiej.

W 1997 r. rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej. Uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił 1 lipca 2001 r. i pracował kolejno w następujących przedstawicielstwach papieskich: w Rosji (2001-2003), w Indiach i Nepalu (2003-2008), w Belgii (2008 -2011) i Meksyku (2011-2013). W 2013 r. został radcą nuncjatury apostolskiej w Brazylii, w której pełnił służbę dyplomatyczną do 30 czerwca 2016 r. Od 1 lipca 2016 r. został powołany do pracy w nuncjaturze apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku. Od 1 lipca 2019 r. był pierwszym radcą nuncjatury apostolskiej w Jerozolimie. Mówi po angielsku, francusku, włosku, portugalsku, rosyjsku i hiszpańsku.

Komunikat Stolicy Apostolskiej

www.archpoznan.pl

BRAK KOMENTARZY