18 czerwca b.r. na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie odbyła się prezentacja książki „Giovanni Paolo II e la Chiesa Cattolica in Unione Sovietica e nei paesi sorti dalla sua dissoluzione. Nel cantenario della nascita di Karol Wojtyła (1920-2020)” (Jan Paweł II i Kościół katolicki w Związku Radzieckim i w krajach postsowieckich. W stulecie urodzin Karola Wojtyły (1920-2020)) pod red. ks. Jana Mikruta, profesora Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

Publikacja przedstawia rozwój procesów historycznych zachodzących w ZSRR od momentu jego utworzenia aż do rozpadu wraz z uwzględnieniem sytuacji religijnej, roli Papieża Jana Pawła II i relacji z Kościołami krajów sowieckich.

Liczący ponad 1200 stron, zaprezentowany tom, VII z cyklu publikacji poświęconych historii Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej, zawiera 45 artykułów naukowych napisanych przez autorów należących do obszarów językowych poszczególnych krajów.

Prezentacja książki w Polsce planowana jest w najbliższym czasie w Krakowie.

BP KEP