Nadzieja, zadomowienie w Kościele, wzajemne słuchanie się i przyjaźń to pojęcia kluczowe dla  właściwego odkrycia tego, do czego Bóg prowadzi nas w rzymskim etapie synodalnym – mówi prof. Aleksander Bańka, podsumowując trzydniowe rekolekcje dla uczestników Synodu, które odbywają się w Sacrofano. Jak podkreśla, dobrze przeżyte rekolekcje pozwolą na spotkanie w duchu pełnego braterstwa i dobrych relacji.

„Jeśli faktycznie będzie tak, że jako uczestnicy potraktujemy ten czas rekolekcji poważnie i pozwolimy Słowu przemówić do nas, dotykać w tych obszarach, które są dla nas istotne, to jestem spokojny o przebieg tego Synodu. Wtedy tak naprawdę będziemy w stanie spotkać się w duchu pełnego braterstwa i dobrych relacji, które pozwolą rozeznawać, a nie konfrontować się w swoim rozumieniu i przeżywaniu Kościoła” – powiedział prof. Aleksander Bańka.

Uczestnicy rozpoczynającego się 4 października XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu od 1 października odbywają trzydniowe rekolekcje w ośrodku rekolekcyjnym w Sacrofano koło Rzymu. Jak powiedział prof. Bańka, pierwsza ich część poświęcona była przede wszystkim medytacji, wchodzeniu w ciszę, w głąb rozważania Słowa Bożego, druga zaś dzieleniu się w małych grupach inspiracjami wyniesionymi z pierwszego etapu rekolekcji.

Rozważania poprowadził dominikanin o. Timothy Radcliffe, który zaproponował uczestnikom rekolekcji wejście w głąb Słowa Bożego. „Wśród pojęć, na których się skupił, była po pierwsze nadzieja, po drugie dom  – pytanie o to, w jaki sposób mamy przeżywać Kościół jako dom, po trzecie słowo, które mamy wypowiadać, czy które przyjmujemy, z całym kontekstem słuchania i po czwarte przyjaźń, jako ta relacja, która ma nas łączyć jako uczestników także tej drogi synodalnej” – powiedział prof. Bańka.

„Każde z tych pojęć ma nam pokazać, że bez właściwego przeżywania tego spotkania synodalnego – właśnie w duchu takiego zadomowienia w Kościele, w duchu przyjaźni, w duchu wzajemnego słuchania się – nie będzie możliwe właściwe odkrycie tego, do czego Bóg prowadzi nas w tym rzymskim etapie synodalnym” – podsumował.

Jak powiedział, bardzo ważne dla uczestników rekolekcji będzie praktyczne sprawdzenie owoców rekolekcji już w czasie Synodu. „Wtedy okaże się, na ile treści tych rekolekcji, które zostały nam podarowane jako wprowadzające w Synod, my przyjęliśmy” – powiedział.

BP KEP