Miłość do Boga Stworzyciela przejawia się w szacunku i trosce o świat, który w opatrzności Bożej został nam powierzony – powiedział bp Tadeusz Lityński, przewodniczący Zespołu „Laudato si” przy Radzie ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, do uczestników rozpoczynającego się 3 października br., dwudniowego spotkania diecezjalnych duszpasterzy środowisk „Laudato si” w Broku.

Pierwsze spotkanie duchownych odpowiedzialnych w decyzjach za duszpasterstwo osób zaangażowanych na rzecz poszanowania środowiska naturalnego odbywa się w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji Ekologicznej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Broku.

„Angażowanie się w taki obszar duszpasterski jest odpowiedzią Kościoła, Konferencji Episkopatu Polski na zachodzące zmiany, współczesne wyzwania społeczne, tym samym duszpasterskie. Dostrzeganie przemian społecznych i podejmowanie w ich kontekście działań duszpasterskich jest oznaką, że Kościół żyje i jest aktywny. Jest tu również miejsce dla świeckich, nie tylko dla duchownych, bowiem nie ma prawdziwego duszpasterstwa bez laikatu. Wobec przemian nie możemy stać z boku i tylko się przyglądać” – podkreślił bp Tadeusz Lityński.

„Święci w historii Kościoła w aspekcie Teologii Stworzenia”, „Podstawy Biblijne Encykliki Laudato si”, „Skuteczna komunikacja idei ekologicznej w środowiskach religijnych. Potrzeby i wyzwania” – to tematy, które będą podejmowane w czasie obrad. W spotkaniu uczestniczą m.in. biskup drohiczyński Piotr Sawczuk, dr hab. Barbara Strzałkowska z UKSW w Warszawie, ks. dr hab. Witold Ostafiński z UPJPII w Krakowie, ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski – Wachocz z US w Szczecinie, Sławomir Mazurek, w-ce prezes NFOŚiGW – Warszawa, Wojciech Grochala z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. W czasie obrad będą miały miejsce otwarte dyskusje panelowe, prace w grupach tematycznych m.in.: Szanse i trudności w przestrzeni ekologicznej w aspekcie duszpasterskim; EKOparafia: marzenie, mrzonka, utopia czy misja?; Bóg Stworzyciel – aspekt ewangelizacyjny.

Uczestnicy dokonają także podsumowania tegorocznych inicjatyw „Czasu dla Stworzenia”, który rozpoczął się 1 września, jako Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego.

Obrady zakończą się 4 października, aktem poświęcenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Broku.

Zespół „Laudato si” przy Radzie ds. Społecznych został powołany przez Konferencję Episkopatu Polski w czasie obrad plenarnych 18 listopada 2021 r. w Częstochowie. W ostatnim czasie w Polsce zostało mianowanych 32 diecezjalnych duszpasterzy środowisk „Laudato si”.

Sekretarz Zespołu „Laudato si”
ks. Zbigniew Kucharski

BRAK KOMENTARZY