Warszawa, dnia 22 czerwca 2019 r.

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy z Księże Biskupie,

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski raz jeszcze serdecznie dziękuję Waszej Ekscelencji za gościnne przyjęcie w diecezji świdnickiej, gdzie w dniach 13-14 czerwca br. odbyło się 383. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

Proszę przekazać słowa naszej wdzięczności swoim współpracownikom, a przede wszystkim Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Adamowi Bałabuchowi biskupowi pomocniczemu diecezji świdnickiej, kapłanom, osobom życia konsekrowanego, seminarzystom oraz osobom świeckim, zwłaszcza zaś prezydentom Wałbrzycha i Świdnicy, służbom mundurowym oraz gospodarzom Hotelu Maria, w którym znaleźliśmy życzliwą i serdeczną gościnę.

Dziękujemy za profesjonalne przygotowanie miejsca obrad, konferencji prasowych, a w sposób szczególny za uporządkowane przygotowanie celebracji liturgicznych w katedrze świdnickiej i Sanktuarium Świętego Krzyża w Wałbrzychu.

Wszystkich diecezjan i ich pasterzy powierzam Pani Wambierzyckiej – Królowej Rodzin ufając, że modlitwa biskupów polskich w diecezji świdnickiej z okazji 15-lecia jej utworzenia, jak i z okazji 800-lecia istnienia sanktuarium w Wambierzycach, wyjedna u Boga dla wszystkich Jego błogosławieństwo,

   + Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) 

___________________
Jego Ekscelencja
Biskup Ignacy DEC
Biskup Świdnicki

BRAK KOMENTARZY