392. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski koncentrowało się na trzech tematach: katechezie, synodzie o synodalności i 25-leciu pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, podsumowując obrady biskupów, które odbyły się 6 i 7 czerwca w zakopiańskiej „Księżówce”.  

Odwołując się do tematu katechezy, abp Gądecki przyznał, że jest to kwestia złożona, gdyż istnieje naturalne zróżnicowanie między wielkimi miastami a mniejszymi miejscowościami i wioskami. Zauważył, że w dużych miastach liczba uczniów uczestniczących w katechezie ponadpodstawowej zmalała, ale np. we wschodnich diecezjach czy też w szkołach podstawowych liczba ta się nie zmienia. Dodał, że „dużo zależy od tego, jaki kształt ustawienia obligatoryjnego będzie miała etyka albo religia. Z tego wszystkiego wyniknie inne podejście samych uczniów do tych przedmiotów”.

 

Nawiązując do drugiego tematu, przewodniczący Episkopatu wskazał czym jest synodalność. „Synodalność to inny sposób budowania relacji między świeckimi a duchownymi, aniżeli ten sposób, który istnieje do tej pory. Każde nasze zebranie może mieć kształt synodalny, albo go nie mieć i wówczas będzie się mijało z zamiarem Ojca Świętego Franciszka”.

Odwołując się do 25. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II na Podhalu, Przewodniczący Episkopatu podkreślił szczególny związek, jaki istniał między Ojcem Świętym, a tym regionem i jego mieszkańcami, który wyraził się w hołdzie, jaki złożyli mu górale przed ćwierćwieczem. „Czegoś takiego, jak dokonało się to w postaci hołdu górali w Zakopanem na całym świecie nigdzie nie widzieliśmy” – powiedział.

BP KEP

Zobacz też:
Podsumowanie 1. dnia obrad
Komunikat po obradach
Relacja z konferencji prasowej

Nagrania audio:

ZDJĘCIA:

Obrady 392. Zebrania Plenarnego KEP - dzień pierwszy (Zakopane, 06.06.2022)

Msza św. pod Wielką Krokwią w 25-lecie wizyty Jana Pawła II na Podhalu, Zakopane, 6.06.2022

Obrady 392. Zebrania Plenarnego KEP - dzień drugi (Zakopane, 07.06.2022)

Msza św. w kościele Najświętszej Rodziny drugiego dnia obrad Zebrania Plenarnego KEP (Zakopane, 07.06.2022)

Konferencja prasowa podsumowująca 392. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (Zakopane, 07.06.2022)

Centrum Formacyjno-Szkoleniowe „Księżówka” w Zakopanem WIDEO

BRAK KOMENTARZY