Rodzina, katecheza i życie Kościoła – to trzy elementy, które się łączą – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej na zakończenie obrad 392. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 6-7 czerwca br. w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem.

Bp Miziński podkreślił, że „podstawową komórką nie tylko życia społecznego, ale i Kościoła, a także Kościołem domowym i miejscem pierwszego wychowania – także religijnego, jest rodzina”. „Przekazanie i uzupełnienie tego wychowania i wykształcenia, które dokonuje się w szkole, także z udziałem rzesz katechetów – osób świeckich, duchownych i konsekrowanych – ma prowadzić do kształtowania się dojrzałej postawy wiary wiernych, którzy będą zaangażowani w życie Kościoła, który odkrywa na nowo swoją synodalność, czyli jedną rodzinę współodpowiedzialną za Kościół” – zaznaczył sekretarz generalny Episkopatu.

Bp Miziński nawiązał również do 25. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Zakopanem. „Cieszyliśmy się z możliwości bycia razem z tym wiernym ludem Podhala – jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II – na który liczyliśmy i nie zawiedliśmy się w żadnym calu. Wyjeżdżamy stąd radośni” – dodał bp Miziński.

Abp Adrian Galbas, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich, podsumował przebieg etapu diecezjalnego synodu biskupów o synodalności. „Cały Kościół jest zaproszony do tego, by być dla siebie i świata przestrzenią spotkania. W każdej diecezji udało się zorganizować wiele spotkań” – powiedział.

„Życzliwość wobec synodu wzrastała wśród tych, którzy się w niego zaangażowali. Do końca sierpnia zostanie przygotowana synteza ogólnopolska. Obecnie w diecezjach powstają syntezy lokalne. Pokazują one, że Kościół jest różnorodny, ale wiele problemów jest wspólnych” – zaznaczył abp Galbas.

Bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, odniósł się z kolei do głównego tematu, jakim była na zebraniu plenarnym katecheza. „Wszyscy jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stają przed katechizacją w Polsce. Mamy bardzo intensywne przemiany kulturowe, społeczne, religijne – to rodzi różnorodne kryzysy i trudności wiary u ludzi. Mamy też kryzys wiary w rodzinie” – powiedział.

Bp Osial przyznał, iż biskupi mocno podkreślali, że nie można ograniczać się do lekcji religii w szkole. „Prawdziwe i najgłębsze wychowanie w wierze dokonuje się w środowisku wiary, jakim jest parafia. I stąd mocny akcent na ożywienie działań katechetycznych w parafii” – dodał.

„Nowe kierunki dla katechizacji w Polsce będą główną treścią nowego dyrektorium katechetycznego, o jakim myślimy, ponieważ to obecne ma już ponad 20 lat” – zaznaczył bp Osial.

„Skupienie się na katechezie parafialnej nie oznacza w żaden sposób rezygnacji z lekcji religii w szkole. Są to dwie rzeczywistości komplementarne, które się uzupełniają” – podkreślił bp Osial.

BP KEP

Konferencja prasowa podsumowująca 392. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (Zakopane, 07.06.2022)

Zobacz też:
Podsumowanie 1. dnia obrad
Komunikat po obradach

Obrady 392. Zebrania Plenarnego KEP - dzień pierwszy (Zakopane, 06.06.2022)

Msza św. pod Wielką Krokwią w 25-lecie wizyty Jana Pawła II na Podhalu, Zakopane, 6.06.2022

Obrady 392. Zebrania Plenarnego KEP - dzień drugi (Zakopane, 07.06.2022)

Msza św. w kościele Najświętszej Rodziny drugiego dnia obrad Zebrania Plenarnego KEP (Zakopane, 07.06.2022)

Centrum Formacyjno-Szkoleniowe „Księżówka” w Zakopanem WIDEO