Kościół służy jedności osoby, małżeństwa, Kościoła, narodu oraz jedności między narodami – mówił podczas procesji Bożego Ciała w Poznaniu abp Stanisław Gądecki. Uczestnicy procesji przeszli ulicami miasta z sanktuarium Bożego Ciała do katedry.

Obok przewodniczącego Episkopatu Polski Najświętszy Sakrament w gotyckiej monstrancji ufundowanej przez króla Władysława Jagiełłę nieśli abp Tomasz Grysa, nuncjusz apostolski na Madagaskarze, poznańscy biskupi pomocniczy Grzegorz Balcerek i Jan Glapiak, oraz biskupi seniorzy – bp Zdzisław Fortuniak i bp Romuald Kujawski. Przed katedrą metropolita poznański wygłosił kazanie i przedstawił nowo wyświęconych księży dla archidiecezji poznańskiej.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił w kazaniu, że Eucharystia jest najdroższą tajemnicą Kościoła, a tak liczna obecność mieszkańców Poznania w procesji jest potwierdzeniem ich miłości do Eucharystii. Zauważył, że Kościół stoi na straży jedności osoby. „Człowiek – jako osoba ludzka – jest uduchowionym ciałem a zarazem wcielonym duchem. Człowiek staje się naprawdę sobą, kiedy ciało i dusza odnajdują się w wewnętrznej jedności” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański zauważył, że Kościół od zawsze stoi na straży jedności małżeństwa. „Kościół czyni to przypominając nauczanie Pana Jezusa na temat małżeństwa, które wprowadza radykalną nowość w odniesieniu do tego, co obowiązywało wcześniej. Nasz Zbawiciel bezapelacyjnie potwierdza nierozerwalność małżeństwa, zakazując rozwodów i nowych małżeństw” – mówił abp Gądecki.

„Małżeństwo nie zostaje ustanowione wyłącznie decyzją małżonków. Ono zakłada Boży akt «połączenia w jedno». Tej «jedności dwojga» Pan Bóg powierzył nie tylko dzieło przekazywania życia i tworzenia rodziny, ale także zadanie budowania dziejów. Kościół broni tej prawdy, doświadczając z tego powodu niemało obelg i agresji” – zauważył metropolita poznański.

Odnosząc się do służby na rzecz jedności Kościoła przewodniczący Episkopatu podkreślił, że działalność ekumeniczna jest odpowiedzią na wciąż aktualne pragnienie Chrystusa „aby byli jedno”. „Od około dwustu lat podejmowane są inicjatywy – tak w wymiarze ogólnokościelnym, jak i lokalnym – zmierzające do odbudowania zerwanej jedności chrześcijaństwa” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański przywołał przykład rodziny Ulmów, „która – podczas II wojny światowej – stanęła przed dramatycznym wyborem: opowiedzieć się po stronie prawa ustanowionego przez niemieckiego okupanta, które odmawiało Żydom prawa do życia, czy też stanąć po stronie prześladowanych, narażając się na niebezpieczeństwo śmierci, jaka groziła w okupowanej Polsce za jakąkolwiek pomoc udzieloną Żydom. Ulmowie stanęli w obronie prześladowanych, wskutek czego cała ich rodzina poniosła śmierć. W perspektywie nadprzyrodzonej jednak okazali się zwycięzcami, ponieważ Kościół uznał ich śmierć za męczeństwo poniesione za wiarę w Chrystusa i za najwyższe świadectwo miłości bliźniego”.

Przewodniczący Episkopatu zauważył też, że Kościół w Polsce zawsze był obecny w dziejach narodu, nie pozwolił na to, by naród się wynarodowił. „Przez ponad tysiąc lat spełniał zadanie jednoczącego ośrodka, strzegąc naród od nacjonalizmu i szowinizmu” – mówił abp Gądecki.

Zdaniem metropolity poznańskiego Kościół aktywnie działa również na rzecz jedności między narodami. Abp Gądecki podkreślił, że przykładem tego jest konieczność przebaczenia i pojednania między narodem polskim i ukraińskim. Zapowiedział, że tegoroczne kościelne obchody 80. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej rozpoczną się nabożeństwem pojednania w katedrze warszawskiej i będą kontynuowane na Wołyniu w Parośli w gminie Antonówka, oraz w katedrze w Łucku.

Homilia

ms / Poznań
fot. archpoznan.pl