Przewodniczący Episkopatu w swoim wystąpieniu skupił się na Chrystusowym wezwaniu, że „na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę”, a w drugiej części wskazał na płynące z tego wezwania inspiracje dla duszpasterstwa rodzin.

„Ukazując zamysł Stwórcy powołującego do istnienia człowieka jako mężczyznę i jako kobietę, w ich wzajemnej komplementarności, we wyłącznej, nierozerwalnej i płodnej jedności, w której uzupełniają się powołani do bezinteresownego wzajemnego obdarowywana się sobą, odkrywamy że właśnie ta relacja staje się doświadczeniem sakramentalnym, doświadczeniem obecności Boga. Używając pojęcia zakorzenionego w teologii małżeństwa i rodziny, choć ciągle jeszcze nie do końca konsekwentnie zastosowanego, staje się Kościołem Domowym” – podkreślił abp Gądecki.

Tekst wykładu

Jak zauważył Przewodniczący Episkopatu, dopiero wiek XX – wraz z soborem Watykańskim II i pontyfikatem Pawła VI – przyniósł ponowne przypomnienie pojęcia „Kościół domowy”  oraz jego znaczenia dla teologii małżeństwa i rodziny. Przywołując adhortację Jana Pawła II „Familiaris consortio” wskazał płaszczyzny działania rodziny jako Kościoła domowego: wychowanie potomstwa, apostolstwo rodziny, zwłaszcza wobec ubogich i chorych, jak również zaangażowanie małżeństw w formowanie i pomoc wobec innych rodzin.

„W bardzo wielu przypadkach, gdy podejmuje się dialog z małżonkami – często ludźmi z wieloletnim doświadczeniem małżeńskim – wyraźnie demonstrują oni swego rodzaju styl patrzenia na sakrament małżeństwa i na życie rodzinne, którego cechą zasadniczą jest przekonanie, iż moment uroczystości ślubnej w kościele, wyczerpuje całkowicie zagadnienie duchowości ich życia małżeńskiego. W takim wypadku, pojęcie Kościół domowy bywa rozumiane bardzo często jako zgrabna figura retoryczna, używana w kaznodziejstwie zamiennie z pojęciem rodzina. Trudno ukrywać, iż również wielu duszpasterzy w ten sposób przyjmuje tę rzeczywistość. Stąd też, dzisiaj tak ważnym wydaje się kształtowanie autentycznej „eklezjalnej wrażliwości” w posługiwaniu duszpasterskim, aby móc skutecznie towarzyszyć na drodze Kościoła, wszystkim kobietom i mężczyznom wezwanym przez Boga do życia w małżeństwie, ale też odkryć na nowo zaproszenie Chrystusa do postrzegania tych podstawowych rzeczywistości ludzkich jako autentycznej drogi do Królestwa” – podkreślił abp Gądecki.

Zdaniem Przewodniczącego Episkopatu należy wdrożyć powtarzany od dawna postulat Mszy św. rodzinnej, polegającej na wspólnym uczestnictwie w liturgii małżonków z dziećmi i wyjaśnianiem dzieciom przez rodziców tego, co dla dzieci niezrozumiałe. Arcybiskup Gądecki negatywnie ocenia  infantylizację przekazu w czasie Mszy św. z udziałem dzieci, która powoduje, że nie daje ona nic obecnym dorosłym. Kolejny postulat to katecheza przygotowująca do sakramentów, ukierunkowana na autentyczne zaangażowanie wspólnoty rodzinnej. „To nie nauka modlitwy, czy merytoryczne przekazanie wiedzy o licznych tradycyjnych formach formuje człowieka, ale wspólne ich przeżywanie. Zadanie rodziny nie może ograniczyć się do przekazywania tradycji zakorzenionych czy to w rodzinie, czy szerzej, w społeczeństwie (również tych religijnych), ale winno polegać na wspólnym ich doświadczaniu” – podkreślił abp Gądecki.

Międzynarodowy Kongres „Ewangelia Małżeństwa i Rodziny”, zorganizowany przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, odbywa się w dniach 29-30 maja. Wśród zaproszonych gości są m.in. prefekt Kongregacji Doktryny Wiary kard. Gerhard Müller, dr In Hye Colomba Kim z Korei Południowej oraz ks. prof. Juan José Pérez Soba z Hiszpanii, profesor Papieskiego Instytutu Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Toruńskie sympozjum jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka o refleksję na temat rodziny przed październikowym synodem biskupów.

BP KEP