Dobry Bóg wybrał śp. biskupa Jana do trudnego zadania organizowania życia duszpasterskiego i administracyjnego w nowo utworzonej Diecezji Gliwickiej, w której pasterzował przez niemal 20 lat – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki w kondolencjach po śmierci bp. Jana Wieczorka, biskupa seniora Diecezji Gliwickiej.

Publikujemy pełny tekst kondolencji:

 

Warszawa, dnia 13 września 2023 roku
Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Chryzostoma,
biskupa i doktora Kościoła

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

 

ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci księdza biskupa Jana Wieczorka, pierwszego biskupa Diecezji Gliwickiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę przekazać wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz umiłowanym wiernym, duchowieństwu i osobom życia konsekrowanego Diecezji Gliwickiej, wobec których – zmarły biskup Jan – z wielkim oddaniem i pokorą pełnił służbę pasterską. Wszystkich poruszonych jego odejściem zapewniam o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

Dobry Bóg wybrał śp. biskupa Jana do trudnego zadania organizowania życia duszpasterskiego i administracyjnego w nowo utworzonej Diecezji Gliwickiej, w której pasterzował przez niemal 20 lat.  W tym czasie powołał do życia wiele instytucji diecezjalnych, w tym Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne z siedzibą w Opolu oraz Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej. Jednym z ważniejszych zadań było również zintegrowanie dwóch różnych części diecezji, należących wcześniej  do diecezji katowickiej i opolskiej.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski śp. biskup Jan pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budownictwa Kościelnego, a także członka Komisji Rewizyjnej oraz Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego.

Dziękując Bogu za życie tego dobrego i pokornego Pasterza, polecam Zmarłego Matce Miłosierdzia ufając, że jej Syn, Pan życia i śmierci, przyjmie go do niebieskiej chwały.

Niech odpoczywa w pokoju!

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_________________

Jego Ekscelencja
Biskup Sławomir ODER
Biskup Gliwicki