Moje serdeczne słowo kieruję zwłaszcza do Ukraińców, którzy w ostatnich latach znaleźli w Polsce schronienie w kontekście – między innymi – działań zbrojnych na wschodzie swojego kraju. Pragnę zapewnić o modlitwie za Was i za Wasze rodziny, prosząc Nowonarodzonego o upragniony dar pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach bożonarodzeniowych dla grekokatolików.

Publikujemy pełny tekst życzeń:

Warszawa, dnia 6 stycznia 2022 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym przekazać na ręce Waszej Ekscelencji jak najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich wiernych i duchowieństwa greckokatolickiego w Polsce.

Moje serdeczne słowo kieruję zwłaszcza do Ukraińców, którzy w ostatnich latach znaleźli w Polsce schronienie w kontekście – między innymi – działań zbrojnych na wschodzie swojego kraju. Pragnę zapewnić o modlitwie za Was i za Wasze rodziny, prosząc Nowonarodzonego o upragniony dar pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie.

W Boskiej Liturgii Bazylego Wielkiego, celebrowanej między innymi w Wigilię Bożego Narodzenia odnajdujemy słowa: „Panie Boże nasz, którego władza jest nieogarniona i chwała niedościgniona, którego miłosierdzie jest bez miary i przyjaźń do człowieka niewypowiedziana, Ty sam, Władco, w łaskawości Twojej wejrzyj na nas i na ten święty dom i daj nam i tym, którzy się z nami modlą, bogactwo Twego miłosierdzia i obfitość Twoich łask”.

Niech przeżywanie Tajemnicy Wcielenia pozwoli każdemu z Was na nowo odkryć prawdę o przyjaźni Boga do człowieka, który w Nowonarodzonym napełnia swoich wiernych bogactwem miłosierdzia i obfitością łask.

Niech doświadczenie Boga, który stał się człowiekiem, umocni Was w zmaganiu o świętość życia i pełne bezpieczeństwa jutro dla Was i Waszych bliskich.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

___________________
Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Eugeniusz POPOWICZ
Metropolita Przemysko-Warszawski
Kościoła Greckokatolickiego