Niech codzienna pasterska troska nie cofa się przed codzienną ofiarą, którą najpełniej wyraża amoris officium. Jeżeli bowiem biskup przewodzi Ludowi Bożemu, musi on jako pierwszy kochać, służyć i umierać – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach do bp. Dariusza Zalewskiego z okazji sakry biskupiej.

Publikujemy pełny tekst życzeń:

 

Warszawa, dnia 29 października 2022 roku

 

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę przekazać Waszej Ekscelencji jak najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszej uroczystości przyjęcia sakry biskupiej.

W posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II – Pastores Gregis – czytamy: „cała posługa pasterska może być postrzegana jako wyrażająca się w potrójnej funkcji nauczania, uświęcania i prowadzenia. Widzimy tutaj odzwierciedlenie potrójnego wymiaru służby i posłannictwa Chrystusa – Kapłana, Proroka i Króla (…). Te trzy funkcje (triplex munus) oraz mająca w nich źródło władza, wyrażają na płaszczyźnie działania posługę pasterską (munus pastorale), którą każdy biskup przyjmuje podczas święceń biskupich (…). Chodzi w istocie o funkcje ściśle ze sobą połączone, które nawzajem się wyjaśniają, warunkują i oświecają. Właśnie dlatego biskup, kiedy naucza, równocześnie uświęca i kieruje Ludem Bożym; uświęcając, naucza także i kieruje; kierując, naucza i uświęca. Św. Augustyn definiuje całość tej posługi biskupiej jako amoris officium.  Wypływa stąd pewność, że w Kościele nigdy nie osłabnie miłość pasterska Jezusa Chrystusa”(PG, 9).

Życzę więc Waszej Ekscelencji, aby posługa, którą Ksiądz Biskup dzisiaj rozpoczyna, była codziennie niesieniem miłości pasterskiej samego Boga. Niech będzie ono zakorzenione nie we własnych talentach i zdolnościach, ale w duchowym doświadczeniu tego, że stając się ojcem, nigdy nie przestaje być synem, a miłuje doskonalej ten, kto sam doświadcza miłości doskonałej – miłości Ojca.

Niech ta codzienna pasterska troska nie cofa się przed codzienną ofiarą, którą najpełniej wyraża amoris officium. Jeżeli bowiem biskup przewodzi Ludowi Bożemu, musi on jako pierwszy kochać, służyć i umierać.

Posługę i życie Księdza Biskupa zawierzam Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski, zapewniając o mojej modlitwie i modlitwie Kościoła, który w Polsce.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

__________________
Jego Ekscelencja
Biskup Dariusz ZALEWSKI
Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej