Ks. Waldemar Musioł, dotychczasowy dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii biskupiej w Opolu, został mianowany biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dziś w południe Stolica Apostolska.

Komunikat Nuncjatury

Ks. Waldemar Musioł urodził się 10 listopada 1976 roku w Krapkowicach. Pochodzi z parafii św. Floriana w Żywocicach w dekanacie krapkowickim. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Żywocicach (1983-1991).

W 1991 roku rozpoczął edukację w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Budowlanych w Głogówku, które ukończył świadectwem maturalnym w 1995 roku.

W latach 1995-2001 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie i Opolu. Ukończył je w 2001 roku, uzyskując magisterium z teologii.

Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2001 roku z rąk biskupa opolskiego Alfonsa Nossola.

Kontynuując studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, w 2005 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej.

W latach 2001-2005 był wikariuszem parafii św. Piotra i Pawła w Nysie, a w latach 2005-2006 – w parafii bł. Czesława w Opolu.

W latach 2006-2009 był referentem w wydziale duszpasterskim kurii diecezjalnej w Opolu, a od stycznia 2009 roku jest jego dyrektorem.

W latach 2008-2013 był rektorem kościoła św. Sebastiana w Opolu, a od października 2012 roku rektorem diecezjalnego Bractwa św. Józefa.

Od października 2021 był moderatorem diecezjalnego zespołu synodalnego, a od listopada 2021 roku – sekretarzem Komisji Duszpasterstwa KEP.

Poza językiem ojczystym, zna język niemiecki.