Nuncjatura Apostolska
w Polsce

N. 8573/22

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował

Ks. Waldemara MUSIOŁA, dyrektora wydziału duszpasterskiego kurii biskupiej w Opolu, biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bagi.

Warszawa, 29 października 2022 r.

+Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski