Ufam, iż pasterskie doświadczenie, zdobyte w archidiecezji gnieźnieńskiej, zaowocuje wszechstronnym rozwojem Kościoła włocławskiego, zwłaszcza jej wiernych i duchowieństwa – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach skierowanych do bp. Krzysztofa Wętkowskiego, nowego biskupa diecezji włocławskiej.

Publikujemy pełny tekst życzeń:

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2021 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Z wielką radością przyjąłem dzisiejszy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z informacją, iż Ojciec Święty Franciszek mianował Ekscelencję nowym biskupem włocławskim.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam serdeczne gratulacje, zapewniając o modlitwie Kościoła, który jest w Polsce.

Ufam, iż pasterskie doświadczenie, zdobyte w archidiecezji gnieźnieńskiej, zaowocuje wszechstronnym rozwojem Kościoła włocławskiego, zwłaszcza jej wiernych i duchowieństwa.

Polecam Waszej Ekscelencji zwłaszcza troskę o powołania kapłańskie i zakonne oraz posługę miłosierdzia wobec samotnych, chorych i ubogich.

Na wykonywanie zadań, zleconych przez Ducha Świętego, z serca błogosławię.

 

Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)  

 

_______________
Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Krzysztof WĘTKOWSKI
Biskup Włocławski Nominat

BRAK KOMENTARZY