Przewodniczący KEP: Czas na nawrócenie ekologiczne

Wychowanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne może zachęcać do różnych zachowań, takich jak: unikanie stosowania tworzyw sztucznych i papieru, zmniejszenie zużycia wody, segregowanie odpadów, wyłączanie niepotrzebnego światła itp. – zachęca abp Stanisław Gądecki w Mikstacie 16 sierpnia.

0
1336

Nawiązując do encykliki papieża Franciszka Laudato si’, Przewodniczący KEP zwraca uwagę na cztery główne zagadnienia wchodzące w skład ekologii, zwanej „troską o wspólny dom”:
– powszechna komunia stworzeń
– ekologia integralna
– solidarność zewnątrz- i wewnątrzpokoleniowa
– nawrócenie ekologiczne.

Podczas obchodzonego tam uroczyście odpustu ku czci św. Rocha tradycyjnie są święcone zwierzęta, tak domowe jak i z gospodarstw rolnych.

Tekst homilii

BRAK KOMENTARZY