Proszę przyjąć moje zapewnienia o współczuciu i modlitwie w intencji wszystkich palestyńskich ofiar wojny na Bliskim Wschodzie – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do Ambasadora Państwa Palestyny w RP Mahmouda Khalify. Pismo jest odpowiedzią na list otrzymany od Ambasadora dot. publikacji Oświadczenia KEP na temat sytuacji w Ziemi Świętej.

„Śmierć, zadawana w wyniku działań wojennych lub terrorystycznych niewinnym cywilom – bez względu na religię, narodowość i pochodzenie ofiar – jest zawsze wielką tragedią i niesprawiedliwością” – podkreślił przewodniczący Episkopatu. „Potępiamy również ataki na miejsca kultu religijnego, w tym na chrześcijańskie świątynie” – dodał.

„Wraz z Patriarchami i Głowami Kościołów Jerozolimy wzywamy społeczność międzynarodową, aby wypełniła obowiązek ochrony ludności cywilnej” – zaznaczył abp Gądecki. Zapewnił również o współczuciu i modlitwie w intencji wszystkich palestyńskich ofiar wojny na Bliskim Wschodzie.

Przewodniczący Episkopatu przyznał w liście, że Oświadczenie KEP było „reakcją na zmasowany atak terrorystyczny organizacji Hamas, wymierzony w cywilną ludność izraelską, a nie w reakcji na działania Państwa Palestyny, wobec którego żywimy głęboki szacunek i uznanie”.

„Konferencja Episkopatu Polski prosi Boga o sprawiedliwy pokój między Izraelem a Palestyną, których współpraca i zgodne współżycie winny stać się przykładem tego, jak pokonywać nawet – zda się – niepokonalne trudności” – czytamy w liście przewodniczącego KEP.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst listu:

Rzym, dnia 21 października 2023 roku

Szanowny Panie Ambasadorze,

uprzejmie dziękuję za list z dnia wczorajszego (Nota: Gen 101/2023) dot. publikacji Oświadczenia Konferencji Episkopatu Polski na temat sytuacji w Ziemi Świętej.

Śmierć, zadawana w wyniku działań wojennych lub terrorystycznych niewinnym cywilom – bez względu na religię, narodowość i pochodzenie ofiar – jest zawsze wielką tragedią i niesprawiedliwością. Dlatego właśnie – w opublikowanym Oświadczeniu – odnieśliśmy się zarówno do izraelskich ofiar Hamasu, jaki i do cywilnych ofiar tego konfliktu ze strony Palestyńczyków, które nie mają nic wspólnego z terrorystycznymi działaniami Hamasu. Napisaliśmy: „Modlitwą ogarniamy także wszystkie ofiary, zwłaszcza cywilne, po stronie palestyńskiej (w szczególności dzieci i kobiety)”.

Potępiamy również ataki na miejsca kultu religijnego, w tym na chrześcijańskie świątynie. Wraz z Patriarchami i Głowami Kościołów Jerozolimy wzywamy społeczność międzynarodową, aby wypełniła obowiązek ochrony ludności cywilnej.

Raz jeszcze, proszę przyjąć moje zapewnienia o współczuciu i modlitwie w intencji wszystkich palestyńskich ofiar wojny na Bliskim Wschodzie.

Wczorajsze Oświadczenie KEP było reakcją na zmasowany atak terrorystyczny organizacji Hamas, wymierzony w cywilną ludność izraelską, a nie w reakcji na działania Państwa Palestyny, wobec którego żywimy głęboki szacunek i uznanie.

Konferencja Episkopatu Polski prosi Boga o sprawiedliwy pokój między Izraelem a Palestyną, których współpraca i zgodne współżycie winny stać się przykładem tego, jak pokonywać nawet – zda się – niepokonalne trudności.

Modlimy się o gotowość do przebaczenia darowanego i ofiarowanego – zarówno ze strony Izraela, jak i Palestyny – które jest podstawowym warunkiem pojednania i pokoju.

Z wyrazami szacunku,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

___________________
Szanowny Pan
Mahmoud KHALIFA
Ambasador Państwa Palestyny