List przewodniczącego KEP do Ambasadora Palestyny

21-10-2023
289

Rzym, dnia 21 października 2023 roku

Szanowny Panie Ambasadorze,

uprzejmie dziękuję za list z dnia wczorajszego (Nota: Gen 101/2023) dot. publikacji Oświadczenia Konferencji Episkopatu Polski na temat sytuacji w Ziemi Świętej.

Śmierć, zadawana w wyniku działań wojennych lub terrorystycznych niewinnym cywilom – bez względu na religię, narodowość i pochodzenie ofiar – jest zawsze wielką tragedią i niesprawiedliwością. Dlatego właśnie – w opublikowanym Oświadczeniu – odnieśliśmy się zarówno do izraelskich ofiar Hamasu, jaki i do cywilnych ofiar tego konfliktu ze strony Palestyńczyków, które nie mają nic wspólnego z terrorystycznymi działaniami Hamasu.
Napisaliśmy: „Modlitwą ogarniamy także wszystkie ofiary, zwłaszcza cywilne, po stronie palestyńskiej (w szczególności dzieci i kobiety)”.

Potępiamy również ataki na miejsca kultu religijnego, w tym na chrześcijańskie świątynie. Wraz z Patriarchami i Głowami Kościołów Jerozolimy wzywamy społeczność międzynarodową, aby wypełniła obowiązek ochrony ludności cywilnej.

Raz jeszcze, proszę przyjąć moje zapewnienia o współczuciu i modlitwie w intencji wszystkich palestyńskich ofiar wojny na Bliskim Wschodzie.

Wczorajsze Oświadczenie KEP było reakcją na zmasowany atak terrorystyczny organizacji Hamas, wymierzony w cywilną ludność izraelską, a nie w reakcji na działania Państwa Palestyny, wobec którego żywimy głęboki szacunek i uznanie.

Konferencja Episkopatu Polski prosi Boga o sprawiedliwy pokój między Izraelem a Palestyną, których współpraca i zgodne współżycie winny stać się przykładem tego, jak pokonywać nawet – zda się – niepokonalne trudności.

Modlimy się o gotowość do przebaczenia darowanego i ofiarowanego – zarówno ze strony Izraela, jak i Palestyny – które jest podstawowym warunkiem pojednania o pokoju.

Z wyrazami szacunku,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

___________________
Szanowny Pan
Mahmoud KHALIFA
Ambasador Państwa Palestyny