Rada Szkół Katolickich

08-06-2016

Została powołana do życia w 1994 r. przez 269. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jest kościelną jednostką organizacyjną o zasięgu ogólnopolskim. Zrzesza szkoły katolickie prowadzone przez kościelne osoby prawne oraz szkoły, które zostały uznane za katolickie dekretem biskupa diecezjalnego i są prowadzone przez inne osoby prawne lub fizyczne. RSK organizuje corocznie Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, Forum Młodzieży, konferencje, szkolenia i kursy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, a także konferencje dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły.

2903
Asystent:

bp Marek MENDYK

Przewodniczący:

ks. Zenon LATAWIEC SDB

Adres:
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. 22 530 49 07
e-mail
www