Radosne świadectwo miłości

23-12-2014

„Dostrzegamy trud wielu małżeństw i rodzin, które pogłębiają swoją wiarę, wychowują dzieci w wierze katolickiej i pragniemy im podziękować za to świadectwo” – piszą biskupi w liście pasterskim na Niedzielę Świętej Rodziny.

0
1885

BANER_List_Rodziny_2014

„Głosić z radością Ewangelię o rodzinie” – tak zatytułowany jest list pasterski Episkopatu Polski, który odczytywany będzie w kościołach w Niedzielę Świętej Rodziny, obchodzoną tuż po Bożym Narodzeniu, 28 grudnia. Jak wyjaśniają biskupi: „Głosić Ewangelię rodziny to dawać radość i nadzieję, to przekazywać miłość, którą żyjemy w rodzinie, to być blisko tych, którzy najbardziej potrzebują naszej obecności, wyciągniętej ręki i dobrego słowa”.

W liście pasterskim biskupi podkreślają, że rodzina jest miejscem kształtowania się człowieczeństwa i środowiskiem ewangelizacji, co potwierdzili także Ojcowie synodalni podczas obradującego w październiku br. w Rzymie Nadzwyczajnego Synodu Biskupów. Episkopat zachęca rodziny, by – zwłaszcza w Niedzielę Świętej Rodziny – odkrywały prawdę o miłości i by z radością dawały świadectwo. „Potrzeba dojrzałych w wierze rodziców, potrzeba świadectwa małżonków i całych rodzin, aby Ewangelia o rodzinie była przekazywana z radością i miłością wszystkim, zwłaszcza tym, których dotknął kryzys wiary, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wiele rodzin boryka się dzisiaj z problemami niewiary swoich dzieci, zauważamy z niepokojem wzrost rozwodów i związków nieformalnych. Z tym większym przekonaniem trzeba głosić Ewangelię o rodzinie, daną wszystkim przez Boga Ojca w osobie Jezusa Chrystusa” – czytamy.

Tajemnicę miłości rodzinnej odkrywamy w pochylonych nad małym Jezusem Maryi i Józefie. „Każda rodzina ma w sobie coś z tej Rodziny Nazaretańskiej. Każda rodzina potrzebuje pielęgnować w sobie ten zachwyt nad miłością. Tam, gdzie jest miłość, samotność nie istnieje” – czytamy. Trzeba znaleźć czas na to, aby się zatrzymać, pobyć ze sobą, porozmawiać, szukać miejsc i sytuacji, które pozwolą na budowanie trwałych więzi.

Jak podkreślają biskupi, wyzwaniem dla współczesnej rodziny jest umiejętne odczytywanie znaków czasów.  Zadaniem rodziców jest takie wychowanie, aby „nie zniszczyć niewinności dziecka, aby nie zakłócić jego naturalnego procesu dojrzewania i odkrywania siebie także na poziomie seksualnym” – czytamy. Biskupi wskazują jak wielką siłę daje modlitwa rodzinna. Zachęcają też do aktywności: „Dziś jednak nie wystarczy sama tylko modlitwa. Rodzice, wspólnoty parafialne, ruchy katolickie i stowarzyszenia muszą podejmować na bieżąco wyzwania stojące przed nami” – dodają.

Biskupi dziękują wszystkim rodzinom, które pogłębiają swoją wiarę i wychowują dzieci w wierze katolickiej. Zachęcają też do świadectwa: „Taka szczęśliwa rodzina ma obowiązek dzielić się radością i dawać świadectwo, że Ewangelia jest możliwa do zrealizowania. To codzienne głoszenie Chrystusa przez poświęcenie, rezygnację z własnych planów, radość z sukcesów członków rodziny jest bardzo potrzebne i stanowi najlepszą szkołę wspólnego dobra. Wzajemna miłość małżonków jest najbardziej wymownym potwierdzeniem obecności Boga wśród nas. Ona pozwala dzieciom dorastać do autentycznego zaangażowania się i wzięcia odpowiedzialności wobec Boga i Kościoła za drugiego człowieka”.

Jak czytamy w liście pasterskim, Kościół chce być blisko wszystkich, którzy – nieraz, nie ze swojej winy – znaleźli się w sytuacjach trudnych czy wręcz  żyją w relacjach sprzecznych z Bożym zamysłem, np. bez sakramentu małżeństwa lub w powtórnych związkach. „Ojciec Święty Franciszek przypomniał bardzo wyraźnie, że Kościół nigdy nie potępia człowieka, ale stanowczo piętnuje grzech, który stoi na przeszkodzie do szczęścia ludzkiego. Wszyscy jako Kościół – biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, a zwłaszcza rodziny, mamy towarzyszyć osobom zagubionym w ich powrocie do Boga” – zachęcają biskupi.

DOKUMENT: List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, 28 grudnia 2014 r.

BRAK KOMENTARZY