Trwa rekrutacja do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

Trwa rekrutacja do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

0
1330

Trwa rekrutacja kandydatów na I rok formacji do kapłaństwa w roku akademickim 2018/2019 w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Decyzją Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, od tego roku formacja rozpoczyna się okresem propedeutycznym, który będzie czasem przeznaczonym na rozeznanie powołania oraz na rozpoczęcie formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej. Przeżywający ten okres, będą pełnoprawnymi alumnami Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po zakończeniu okresu propedeutycznego (czerwiec 2019 r.) alumni przystąpią do rekrutacji na kierunek studiów: teologia, specjalność kapłańska na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rekrutacja kandydatów do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu odbywa się poprzez osobistą wizytę w Seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i rozmowę z przełożonymi Seminarium. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną lub przez e-mail. Zapraszamy na rozmowy od 20 czerwca 2018 roku.

Dokumenty
Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

1. Podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (napisane własnoręcznie);
2. Życiorys (napisany własnoręcznie);
3. Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;
4. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
5. Świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);
6. Opinia księdza proboszcza;
7. Opinia księdza katechety;
8. Dwie fotografie (37x52mm, na jasnym tle);
9. Książeczka wojskowa;
10. Świadectwo zdrowia.

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz, wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.

Za: www.archpoznan.pl

BRAK KOMENTARZY