Chcemy najpierw nazwać nasze niepokoje i sformułować pytania oraz wsłuchać się w Ducha Świętego w naszym sercu, by usłyszeć Jego głos, natchnienie czy wskazanie” – podkreślił bp Roman Pindel, który w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej przewodniczył 17 października 2021 r. Mszy św. na rozpoczęcie synodu w Kościele bielsko-żywieckim. Uroczyste rozpoczęcie pierwszego, diecezjalnego etapu prac synodalnych wypełnione było znakami, symbolami i modlitwami, mającymi pomóc odkryć znaczenie zainicjowanego procesu. W modlitwie wzięli udział reprezentanci różnych stanów, grup i duszpasterstw.

Procesja wejścia miała przypomnieć, że wszyscy razem znajdują się na drodze i uczestniczą w pielgrzymce wiary. „Dzisiaj w tej uroczystej procesji są przedstawiciele różnych stanów w Kościele. Są przedstawiciele rodzin, są dzieci – przeżywające dziś rocznicę swojej I komunii świętej, są siostry zakonne, księża, diakon, biskup. Jednoczy nas Bóg. Nie chodzi o to, abyśmy wszyscy byli tacy sami, ale byśmy razem szli naprzód, dzieląc wspólną drogę i obejmując naszą różnorodność” – wyjaśnił sekretarz biskupa ks. Piotr Góra.

Diakon wniósł księgę Pisma Świętego, a przedstawiciele rodziny – Ikonę Maryi Oblubienicy Ducha Świętego. To właśnie Maryi zawierzona została droga synodalna. Liturgię rozpoczął modlitewny śpiew Sekwencji o Duchu Świętym.

Podczas Mszy św. odbyły się uroczyste akty pokuty i wyznania wiary. Pierwszy fragment podczas liturgii Słowa odczytała z tekstu napisanego Alfabetem Braille’a osoba niewidoma, drugie zaś czytanie – jeden z trzech diecezjalnych koordynatorów drogi synodalnej. Psalm odśpiewała przedstawicielka zarządu katolickiego przedszkola.

Biskup przeczytał swój list pasterski na rozpoczęcie drogi synodalnej. Wyraził w nim nadzieję, że owoce tego procesu przyniosą „wiele pociechy i nadziei w Kościele bielsko-żywieckim”. Hierarcha odwołał się w dokumencie do Dziejów Apostolskich i przypomniał, jak dwadzieścia lat po zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie, Starsi i wielu nowych uczniów Jezusa poradziło sobie z pierwszym wielkim sporem w historii Kościoła.

Duchowny zauważył, że Ojciec Święty Franciszek zaprasza wszystkich wiernych Kościoła na całym świecie do wkroczenia na drogę synodalną, by podkreślić wspólny udział w procesie podobnym do zgodnego podążania jedną drogą. Hierarcha zapowiedział, że słuchanie Ducha Świętego odbywać się będzie „w grupach tworzonych w parafiach lub z racji przynależności do jakiegoś ruchu, organizacji, stowarzyszenia czy środowiska”.

„W tych grupach chcemy najpierw nazwać nasze niepokoje i sformułować pytania oraz wsłuchać się w Ducha Świętego w naszym sercu, by usłyszeć Jego głos, natchnienie czy wskazanie. By w wątpliwościach odnaleźć światło, by rozeznać i nazwać pragnienia wpierw wobec swojego środowiska, rodziny, parafii, później zaś odkrywać zamiary Boga wobec Jego Kościoła” – zachęcił

Zaapelował na koniec, by wołać o „cud podobny do nowej Pięćdziesiątnicy”.

W modlitwie wiernych proszono m.in. o to, by proces synodalny „prowadził coraz głębiej w komunię Kościoła, sprzyjał uczestnictwu w niej i wyposażył nas do wyruszenia na misję”.

Mszę zakończyło odśpiewanie hymnu „Abba Ojcze”, a biskup pobłogosławił indywidualnie dzieci i rodziny.

W diecezji bielsko-żywieckiej zaplanowano w ramach drogi synodalnej spotkania, rozmowy i konsultacje w obrębie grup i wspólnot działających w parafiach. 14 listopada rozpocznie się etap parafialny. Zebrane przez koordynatorów diecezjalnych wnioski zostaną przesłane do bura synodu na szczeblu ogólnopolskim.

Robert Karp/diecezja.bielsko.pl
fot. Marian Szpak