W Akademii Teologicznej w Monachium rozpoczęła się konferencja pt. „Krzyk stworzenia jako wyzwanie do rozmowy ekologicznej”, organizowana w ramach prac Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Obrady potrwają do 12 czerwca.
Bp János Székely, kierownik sekcji spraw społecznych przy CCEE, wprowadził uczestników konferencji w klimat wspólnych poszukiwań, będących zadaniem dla Kościoła w obliczu zachodzących przemian klimatycznych w świecie.
W konferencji biorą udział zarówno przedstawiciele z Europy, jak również m.in. z USA oraz innych kościołów chrześcijańskich, które nie przynależą do CCEE. W gronie uczestników znajdują się nie tylko duchowni reprezentujący episkopaty poszczególnych krajów, ale także świeccy jako specjaliści z zakresu ekologii czy przedstawiciele środowisk katolickich aktywnych w ochronie środowiska.
„Podjęcie wspólnych wysiłków kościołów chrześcijańskich jest naszą powinnością w obliczu ekologicznych wyzwań, a Papież daje tego piękny przykład” – mówi Stephen Taylor, przedstawiciel European Christian Environmental Network (ECEN).

„Cały plan spotkania jest inspirowany zachodzącymi zmianami w świecie, potrzebą rozwoju świadomości wokół pojawiających się potrzeb i oczywiście samą Encykliką Laudato sipodkreśla ks. Zbigniew Kucharski, sekretarz Zespołu Laudato Si przy Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych.

ks. Zbigniew Kucharski 
Sekretarz Zespołu Laudato Si przy Radzie KEP ds. Społecznych
Fot. ks. Zbigniew Kucharski (Na zdjęciu z bp. Janoś z Węgier)