Rozpoczęło się 41. spotkanie sekretarzy generalnych episkopatów Europy

27-06-2013

Arcybiskup Józef Michalik, wiceprzewodniczący CCEE i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski otworzył 27 czerwca po południu spotkanie sekretarzy generalnych konferencji episkopatów Europy. Obrady mają miejsce w siedzibie Caritas Polska i potrwają do niedzieli.

1480

W słowie powitalnym, abp Michalik nakreślił sytuację Kościoła katolickiego w Polsce i współczesne wyzwania, z którymi musi się zmierzyć Kościół i społeczeństwo, jak wysokie bezrobocie i emigracja.

Biskup Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podkreślił wagę tematu nowej ewangelizacji w Polsce. To właśnie tu, w Warszawie, gdzie toczą się obrady sekretarzy generalnych, bł. Jan Paweł II wypowiedział słowa: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa”. (1979, Plac Zwycięstwa).  Zdaniem bp. Polaka tamte słowa „dotyczą również Europy, która nie jest w stanie zrozumieć samej siebie bez Chrystusa, będącego żywą nadzieją dla naszych Kościołów i naszych narodów”.

W zagadnienie towarzyszące obradom – „Od Ecclesia in Europa do Roku Wiary: 10 lat nowej ewangelizacji w Europie” – wprowadził bp Virgil Barcea z diecezji Oradea Mare w Rumunii, wiceprzewodniczący ComECE, który brał udział w 1999 r. w specjalnym zgromadzeniu europejskim na ten temat, a także w synodzie na temat nowej ewangelizacji w 2012 r.