Rzeszów: Bp Kazimierz Górny przechodzi na emeryturę. Bp Jan Wątroba – biskupem rzeszowskim

14-06-2013

Warszawa, 14 czerwca 2013 r.

1459

Nuncjatura Apostolska w Polsce

N. 3464/13

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

1.Przyjął rezygnację księdza biskupa Kazimierza Górnego z posługi biskupa rzeszowskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem rzeszowskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej Jana Wątrobę.

Warszawa, 14 czerwca 2013 roku.

 + Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski