Pragnę zaprosić do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowanym przez Koło Naukowe Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW – powiedział Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, zachęcając do pogłębiania wiedzy z zakresu prawa kanonicznego. Zgłoszenia szkół można przesyłać do 30 listopada 2019 roku.

Temat tegorocznego Konkursu Prawa Kanonicznego brzmi „Sakrament Eucharystii w Prawie Kanonicznym”. „Udział w konkursie, to szansa i możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, w tym roku szczególnie z materii sakramentu Eucharystii” – powiedział bp Artur Miziński. „Tematyka poruszana przez prawo kanoniczne odnosi się bezpośrednio do każdego z nas, dlatego tym bardziej zachęcam do udziału w wydarzeniach, które pozwalają poszerzyć znajomość i zdobyć umiejętności w tej dziedzinie” – dodał.

Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz indeks na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego. „Nie nagrody są tutaj jednak najważniejsze, nie zapominajmy, że tego typu przedsięwzięcia to też wspaniała okazja do spotkania młodych osób z całej Polski, którzy będą mogli wymienić się swoimi przemyśleniami i jeszcze silniej budować wspólnotę” – podkreślił bp Miziński.


 Zgłoszenie szkół do udziału w Konkursie można przesyłać do 30 listopada 2019 roku włącznie,  korzystając ze specjalnego formularza zgłoszeniowego (>>tutaj) lub wysyłając e-mail  na adres regulaiuris@uksw.edu.pl. Można również wysłać je listem poleconym na adres: Dziekanat Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54) z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

Konkurs składa się z dwóch etapów – szkolnego oraz ogólnopolskiego.  Etap szkolny polega na wypełnieniu testu składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Za przebieg etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele religii. Pytania na etap szkolny oraz protokół konkursowy zostaną przesłane na adres kontaktowy Katechety. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego, nauczyciele religii przesyłają karty odpowiedzi uczniów wraz z protokołem na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Etap ogólnopolski odbywa się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać, pisząc pod adres: regulaiuris@uksw.edu.pl

>>Więcej informacji (doc)

>>Profil Koła Naukowego Regula Iuris na Facebooku

 

 

UKSW/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY