W wieku 92 lat zmarł dziś w nocy (16 listopada) bp Bronisław Dembowski, biskup włocławski w latach 1992-2003. Uroczystości żałobne rozpoczną się w piątek 22 listopada. W sobotę 23 listopada po uroczystościach pogrzebowych Zmarły zostanie pochowany w krypcie biskupów we włocławskiej bazylice katedralnej.

Bp Bronisław Dembowski urodził się 2 października 1927 roku w Komorowie. Pełnił posługę biskupa diecezji włocławskiej w latach 1992-2003. Był żołnierzem AK, w stanie wojennym był zaangażowany w prace Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Reprezentował też Kościół m.in. w obradach Okrągłego Stołu. Był organizatorem ogólnopolskiego duszpasterstwa niewidomych.

Bp Bronisław Dembowski wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie w 1950 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 r. od kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1961 uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej. Od końca 1956 r. do marca 1992 był rektorem kościoła św. Marcina na ul. Piwnej w Warszawie. 25 marca 1992 r. została ogłoszona decyzja Ojca św. Jana Pawła II o mianowaniu ks. Dembowskiego Biskupem Włocławskim.

Pełnił m.in. funkcję współprzewodniczącego Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Do roku 2014 był Krajowym Duszpasterzem Odnowy, członkiem Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS). W 1976 roku założył w Warszawie jedną z pierwszych grup Odnowy w Polsce – „Maranatha”.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

BRAK KOMENTARZY