Siedlce: Ostatnia sesja Plenarna II Synodu Diecezji Siedleckiej

0
1840

Ostatnia Sesja Plenarna II Synodu Diecezji Siedleckiej odbyła się dziś 7 kwietnia w Siedlcach.  Podczas obrad nastąpiła prezentacja i głosowanie nad ostateczną redakcją statutów i aneksów  synodalnych. Prace nad dokumentem trwały przez  ponad 6 lat. Rozpoczął je w 2011 roku ówczesny Bp siedlecki Zbigniew Kiernikowski, obecnie kontynuuje go Pasterz Kościoła Siedleckiego bp Kazimierz Gurda.

W pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej uczestniczyło ponad 300 osób. Wśród członków są duchowni, osoby konsekrowane oraz świeccy. Praca  przebiegała hierarchicznie. Odbywały się Sesje Plenarne, zebrania Komisji Głównej Synodu i Sekretariatu, posiedzenia Komisji i Podkomisji synodalnych a także spotkania parafialnych i ponadparafialnych Zespołów Synodalnych.

II Synod Diecezji siedleckiej ma mieć charakter nie tyle prawniczy ile duszpasterski zaznaczył w homilii biskup Kazimierz Gurda.  Ma odpowiedzieć na pytanie, jak dzisiaj prowadzić prace duszpasterską i docierać najskuteczniej do wiernych z dobrą nowiną o zbawieniu, przyniesioną przez Jezusa Chrystusa.  Zdajemy sobie bowiem sprawę, że bardzo szybko zmieniający się świat ze swoim antychrześcijańskim myśleniem, staje się dla wierzących w Chrystusa coraz bardziej wymagającym – kontynuował hierarcha.

Natomiast ks. dr Mateusz Czubak z Sekretariatu II Synodu Diecezji Siedleckiej podczas podsumowania prac synodalnych podkreślił, że  w wymiarze duszpasterskim efektem prac synodalnych będzie odnowa oblicza Kościoła diecezjalnego. – Te działania pozwoliły nam konkretnie doświadczyć, że jesteśmy Kościołem pielgrzymującym, zwołanym przez Pana, by budować prawdziwą wspólnotę braci i sióstr, żyjących mocą Chrztu.
II Synod Diecezji Siedleckiej ma własne logo, hymn oraz hasło: „Żyjąc mocą chrztu”. Szczegółowe informacje  na temat synodu zebrane są na stronie internetowej: www.synod-siedlce.pl

Akt podpisania i promulgowania dokumentów końcowych Synodu oraz aneksów nastąpi w ramach uroczystych obchodów 200. rocznicy powstania diecezji siedleckiej 9 czerwca w Siedlcach.

Moka/Siedlce

BRAK KOMENTARZY