Lud Boży nieustannie szuka dalej spotkania z Bogarodzicą, aby w zasięgu Jej matczynej obecności znaleźć umocnienie swojej wiary – powiedział abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański we wstępie do Mszy św. pożegnania Obrazu Jasnogórskiego w Katedrze Poznańskiej.

Publikujemy pełną treść wstępu do Mszy św. pożegnania Obrazu Jasnogórskiego:

Czcigodni Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Przewielebny Ojcze Generale oraz Przeorze Jasnej Góry,
Drodzy Paulini, Ojcze Pawle i Dariuszu,
Drodzy kapłani, osoby życia konsekrowanego,

wszyscy Wierni obecni w poznańskiej katedrze oraz uczestniczący w dzisiejszej Eucharystii za pośrednictwem mediów społecznego przekazu,

Pracownicy mediów, w szczególności TV Poznań, Radia Poznań i Radia Emaus,

1. W trakcie peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego po archidiecezji poznańskiej pojawiał się często temat wędrówek Najświętszej Maryi Panny. Istotnie, od chwili zwiastowania i poczęcia, od chwili narodzenia w stajni betlejemskiej, szła Ona krok w krok z Jezusem w macierzyńskiej pielgrzymce wiary. Wędrowała poprzez lata Jego życia ukrytego w Nazarecie, w okresie Jego zewnętrznego oddalenia, gdy rozpoczął „czynić cuda i nauczać” pośród Izraela. Przeszła nade wszystko poprzez straszliwe doświadczenie Golgoty, aby potem wybiec na spotkanie Chrystusowi w wielkanocny poranek.

Jej duchowych wędrówek po ziemi nie zakończyła bynajmniej śmierć Maryi. Ona dalej towarzyszy z nieba ludzkim dziejom, wykraczając „poza czasy i granice ludów”. Odtąd ci, którzy – z pokolenia na pokolenie, w różnych narodach i ludach ziemi – przyjmują z wiarą tajemnicę Chrystusa, Odkupiciela świata, nie tylko garną się z czcią i ufnością do Maryi jako własnej duchowej Matki, ale zarazem szukają w Jej wierze oparcia dla własnej wiary (por. RM, 27).

Ta nowa obecność Maryi posiada wieloraki zasięg swego oddziaływania. Odzwierciedla się on w osobistej wierze i pobożności wiernych, w tradycjach chrześcijańskich rodzin, tradycjach wspólnot parafialnych czy misyjnych, instytutów zakonnych, diecezji a także w przyciągającej i promieniującej mocy wielkich sanktuariów, gdzie nie tylko jednostki czy lokalne środowiska, ale niekiedy całe narody i kontynenty szukają spotkania z Matką Pana. Lud Boży nieustannie szuka dalej spotkania z Bogarodzicą, aby w zasięgu Jej matczynej obecności znaleźć umocnienie swojej wiary. Dowodzą tego w sposób oczywisty także dzieje naszego narodu.

2. W tę misję obecności Maryi pośród Polaków wpisała się najpierw pierwsza peregrynacja Matki Bożej Jasnogórskiej w kopii Jej Cudownego Obrazu, trwająca od 1957 do 1984 roku. Jej celem – jak mówił wtedy bł. kard. Stefan Wyszyński – było wejście Maryi w nasze życie codzienne. I faktycznie, to pierwsze Nawiedzenie okazało się triumfalną procesją Matki Bożej przez Polskę, a jego owocem było wiele nawróceń, pojednanie zwaśnionych ale przede wszystkim umocnienie wiary Polaków. Z ogromnym entuzjazmem i miłością witali wówczas nasi Rodacy Obraz Jasnogórski, okazując swoje głębokie przywiązanie do Bogarodzicy i Kościoła. To pierwsze Nawiedzenie pozwoliło wówczas odkryć głębszy sens owych „maryjnych wędrówek i nawiedzin” po Polsce. Pozwoliło doświadczyć, że autentyczne duchowe pielgrzymowanie jest nade wszystko spotkaniem z Osobą Maryi.

3. Po zakończeniu pierwszego Nawiedzenia polscy biskupi – realizując testament bł. kardynała Wyszyńskiego – podjęli decyzję o jego powtórzeniu. W międzyczasie bowiem wyrosły nowe pokolenia, które nie doświadczyły pierwszego nawiedzenia; nadeszły nowe czasy, niosące ze sobą inne wyzwania duchowe.

a. To drugie z kolei Nawiedzenie – rozpoczęte po ponad 40 latach pod hasłem: „Z Maryją w nowe czasy” – przypomniało nam, że Maryja ciągle pamięta o swoich dzieciach, choć czasem może się nam wydawać, że one o Niej coraz częściej zapominają.

I tak – dnia 18 maja 2019 roku – powitaliśmy przed kościołem Nawiedzenia NMP na Ratajach słynący łaskami Wizerunek Jasnogórski, tj. przed świątynią wzniesioną jako votum wdzięczności za Jej pierwsze Nawiedzenie archidiecezji poznańskiej. Pragniemy, aby i tym razem nasza archidiecezja wzniosła swoje votum dziękczynne w postaci nowego kościoła – pod patronatem bł. Stefana Wyszyńskiego – tym razem pod Poznaniem, w Skórzewie.

To drugie Nawiedzenie miało zakończyć się w naszej archidiecezji dnia 26 września 2020 roku; przez rok i cztery miesiące Maryja w znaku swojej ikony miała nawiedzić wszystkie nasze parafie, filie,  domy zakonne, seminaria duchowne, szkoły katolickie i inne instytucje. Z powodu pandemii stało się jednak inaczej. Skutkiem dwóch przymusowych przerw kowidowych, obraz Matki Bożej Jasnogórskiej kończy swoje Nawiedzenie dzisiaj, czyli dnia 9 stycznia br., w święto Chrztu Pańskiego.

Następnie – dnia 3 maja tego roku, czyli w uroczystość Królowej Polski – udamy się w archidiecezjalnej pielgrzymce dziękczynnej na Jasną Górę, aby podziękować Maryi za wszystkie otrzymane łaski i drogi duchowe, jakie przeszła prowadząc naszą diecezję wzwyż.

b. Dziś natomiast dziękujemy Bogu za wspólne doświadczenie owego uniesienia serc, jakie przeżyliśmy. Matczyna obecność Maryi wśród nas pomogła nam rozwijać się i dojrzewać do tego, abyśmy nie ulegali lenistwu, nie poprzestawali na wygodnym życiu, nie zadowalali się z posiadania rzeczy. Pomogła nam nie podążać za obowiązującą modą. Pomogła stawać się ludźmi bardziej odpowiedzialnymi, dążącymi do wielkich ideałów.

Ufam, że to drugie Nawiedzenie pozostawi trwały ślad w naszych sercach w postaci ożywionej modlitwy, wsłuchiwania się w słowo Boże, pogłębionego życia sakramentalnego, większej miłości bliźniego, większej troski o potrzebujących, gorliwszego życia duchowego naszych parafii. Niech trwałym znakiem naszej wdzięczności za to drugie Nawiedzenie będzie ufna modlitwa każdej parafii przed Najświętszym Sakramentem w intencji powołań kapłańskich.

Módlmy się dzisiaj także o pokój i pojednanie w naszej Ojczyźnie. Niech Maryja, Królowa Polski, wyprasza siły tym, którzy strzegą naszych granic a jako Pociecha Migrantów niech pomaga skutecznie rozwiązywać kryzys humanitarny na naszej granicy. Niech Ona – pierwsza obdarowana darami Ducha Świętego – stanie się niewzruszonym oparciem dla Kościoła Chrystusowego a Jej macierzyńska opieka nad Ludem Bożym trwa aż do końca świata.

Abp Stanisław Gądecki

 

archpoznan.pl / BP KEP