W ramach statutowych działań Sekretariatu Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (KWPZM), w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, 13 maja odbyło się cykliczne spotkanie delegatów ds. zakonów męskich KWPZM w diecezjach polskich z Konsultą KWPZM. Uczestniczyło w nim 28 delegatów oraz delegat Biskupa Polowego, którzy spotkali się na wspólnej modlitwie oraz wzajemnej wymianie doświadczeń, związanych z animowaniem wspólnego zaangażowania męskich zgromadzeń zakonnych na poziomie Kościołów partykularnych.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania i wystąpienia o. Janusza Soka CSsR – przewodniczącego KWPZM. Następnie o. Kazimierz Malinowski  OFMConv – sekretarz generalny KWPZM – wygłosił wykład tematyczny nt. „Kościół jako Communio wg Mutuae Relationes”. Później nastąpiły krótkie wprowadzenia do dyskusji przygotowane m.in. przez: o. Jana Maciejowskiego OFMConv – przewodniczącego Komisji ds. Struktur Regionalnych: „Sugestie Konsulty KWPZM dla delegatów KWPZM w diecezjach na kadencję 2019-2021”; o. Roberta Wawrzenieckiego OMI – sekretarza wykonawczego KWPZM: „Wnioski płynące ze sprawozdań delegatów w kontekście priorytetów na lata 2019-2021: co się udaje zrobić a czego nie udaje się zrobić?”; o. Piotra Cubera OFMConv – delegata KWPZM i Wikariusza Biskupiego ds. IŻKiSŻA, Diecezji Bielsko-Żywieckiej: „Jak zorganizować udane spotkania roczne z biskupem diecezjalnym w ramach posługi delegatów i zaangażować w nie przełożonych męskich wspólnot życia konsekrowanego?”; ks. Jarosława Staszewskiego SChr – delegata KWPZM, Dyrektora Wydziału Życia Konsekrowanego, Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: „Jak pomóc małym męskim wspólnotom zakonnym w ich formacji ustawicznej?” oraz o. Błażeja Kurowskiego OFM – delegata KWPZM i Wikariusza Biskupiego ds. Życia Konsekrowanego Diecezji Opolskiej: „Jak dopingować i mobilizować braci z naszych wspólnot zakonnych do aktywnego zaangażowania się we wspólne inicjatywy na poziomie diecezjalnym i międzydiecezjalnym?”.

Po przerwie nastąpiła dyskusja, wymiana doświadczeń i przedstawienie propozycji dla Konsulty KWPZM, by przekazać zebrane wnioski wyższym przełożonym zakonów męskich w Polsce na spotkaniu plenarnym. Delegaci zakończyli spotkanie wspólną modlitwą. Jutro w tym samym miejscu rozpocznie się 142. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich nt. „Jak współczesnemu człowiekowi mówić o Bogu?”.

Robert Wawrzeniecki OMI, sekretarz wykonawczy KWPZM

BRAK KOMENTARZY