O integracji organizacji polonijnych rozmawiano podczas spotkania, jakie odbyło się 20 i 21 października 2018 w domu polonijnym „Concordia”w Herdorf-Dermbach. Inicjatorem spotkania był rektor PMK w Niemczech ks prał. Stanisław Budyn.

Publikujemy tekst komunikatu ze spotkania:

W dniach 20 i 21 października 2018 w domu polonijnym „Concordia”w Herdorf-Dermbach odbyło się spotkanie organizacji polonijnych w celu omówienia możliwej integracji organizacji polonijnych.

Zaproszenie skierowano do wszystkich większych i aktywnych organizacji polonijnych. Udział wzięło 12 organizacji dachowych i 11 indywidualnie działających, reprezentujących różne ugrupowania i stowarzyszenia polonijne o charakterze kulturalnym, branżowym, oświatowych i sportowym i religijnym.

Delegaci krótko przedstawili swoje statutowe założenia, osiągnięcia i obszary działalności. Inicjator spotkania, Rektor PMK w Niemczech ks prał. Stanisław Budyn, w swoim wystąpieniu nakreślił historie stowarzyszeń i zrzeszeń polonijnych na przestrzeni historycznej w Niemczech oraz uzasadnił na podstawie przykładów statystyk oraz innych narodowości potrzebę odnowy struktury dachowej reprezentującej  całość życia organizacyjnego Polonii niemieckiej w stosunku do instytucji rządowych i pozarządowych. Do tego motywuje wzrastającą liczba rodaków, która aktualnie sięga 2,1 miliona.

Delegaci wyrazili głęboką troskę oraz potrzebę odnowienia istniejących struktur, szczególnie organizacji dachowej, która znajdzie akceptacje jak najszerszego grona.

Inicjator zaprezentował delegatom wersje robocza statutu przyszłościowej organizacji dachowej. Poszczególne stowarzyszenia wyraziły chęć przedyskutowania propozycji w swoich gremiach i zgłoszenia poprawek do polowy grudnia bieżącego roku. Na luty 2019 r zaplanowano spotkanie założycielskie. Podczas obrad podkreślono otwartość również i na takie organizacje, które w obecnym spotkaniu nie brały udziału.

 

Zdjęcie ilustracyjne: Archiwum/ Episkopat.pl

BRAK KOMENTARZY